Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 april 2018

1-2 lærere

Ugelbølle Friskole, Rønde

1-2 lærere søges!

Ugelbølle Friskole, Rønde

1-2 lærere søges! Dansk i kombination med idræt eller musik er de centrale fag, men øvrige fag har også interesse.

Vi har fået mulighed for at opnormere og søger derfor en eller to nye medarbejdere. Ugelbølle Friskole er en ung friskole, som vi stadigvæk er i fuld gang med at videreudvikle i forhold til vores profil og faglige tilbud, og vi ønsker en medarbejderstab, som er aktive medspillere i den proces.

Du brænder for:

 • at kunne sætte dit præg på en pædagogisk hverdag med højt til loftet og kort til handling.
 • at være en del af et miljø, hvor du kan udfolde din faglighed.
 • at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser det enkelte barns behov for at lære og at være.
 • at indgå i et tæt samarbejde med børn, forældre og kolleger.

Du vil møde:

 • en udfordrende hverdag baseret på dialog, faglighed og kvalitet.
 • 230 forventningsfulde børn på 0.-6. årgang.
 • engagerede og ambitiøse kolleger.
 • et velfungerende og udbygget teamsamarbejde.
 • en naturlig og ligeværdig sammenhæng mellem undervisning og SFO/klub.
 • en undervisnings- og fritidsdel med fokus på kreativitet, udeliv og bevægelse.
 • en skole med fokus på internationalisering.
 • en skole, der er certificeret som DGI-Profilskole.
 • en hverdagsstruktur, som sikrer retten til det gode børne- og familieliv.

Vi arbejder med tolærerordning til klassestørrelser på 25-40 børn, som efter en pædagogisk vurdering kan opdeles i mindre hold.

Vi søger 1-2 inspirerende lærere, som er faglige kapaciteter, og som kan indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige medarbejdere. Det er ansøgernes fagkombinationer, som afgør, om vi ansætter 1 lærer på fuld tid i kombination med timelærere, eller om vi ansætter to lærere. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis det giver anledning til spørgsmål.

Der er tale om fuldtidsstillinger. Der kan dog være mulighed for en deltidsansættelse, hvis ansøgeren har et ønske om det.

Fagfordelingen er endnu ikke afsluttet, da vi ønsker at kende vores nye kollegers kompetencer og ønsker, inden vi lægger os fast på en løsning.

Vi har behov for, at de to nye lærere kan dække følgende fag:

 • Dansk i 1. og 3. klasse
 • Idræt i to eller tre klasser
 • Musik i to eller tre klasser.

Vores ønske er, at du har linjefag eller stor undervisningserfaring i mindst et og meget gerne to af ovennævnte fag.

Øvrige fag har bestemt også vores interesse.

Den person, som skal have dansk i 1. klasse, skal desuden varetage funktionen som kontaktlærer/klasselærer sammen med en kollega, som har været kontaktlærer i klassen i indeværende år.

Vi er meget opsatte på at sætte det helt rigtige hold, og vi er fleksible i forhold til at skabe den bedst mulige skole for både børn og medarbejdere. Fortæl os, hvad du kan, og hvad du ønsker!

Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem undervisningsdelen og fritidsdelen i SFO/klub, og flere af vores medarbejdere er ansat i begge afdelinger.

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer. Undervisningen tilrettelægges ud fra fleksible holddannelser, og vi arbejder med store børnegrupper med flere undervisere og pædagoger. Vi vil have en skole, der er børneparat!

Som friskole har vi frihed til at inddrage de positive elementer fra skolereformen og til at udelukke de dele, vi ikke er begejstrede for – og det har vi gjort! Vi har kombineret vores ambitioner for den pædagogiske udvikling af undervisningen med en yderligere styrkelse af vores meget populære fritidstilbud i SFO og klub, som samtlige børn på skolen benytter.

Lærernes og klassepædagogernes arbejdstid er i øjeblikket sammensat på den måde, at der udover de skemalagte undervisningstimer er lærermøde ca. hver tredje mandag. Desuden er der en eftermiddag om ugen, hvor man står til rådighed for eventuelle teammøder, fagmøder, netværksmøder m.m., men hvor man ikke behøver at opholde sig på skolen, hvis der ikke er afsat møder. Der er naturligvis øvrige skolearrangementer i løbet af året, som man skal deltage i, men ellers opererer vi ikke med bestemte tidspunkter, hvor man skal være på skolen. Vores holdning er, at den faglige og pædagogiske kvalitet skal være i højsædet, og vi tror på, at vi bedst sikrer den kvalitet ved tillid og fleksibilitet både på børne- og voksenplan. Det kalder vi retten til eget liv!

Har du spørgsmål angående de opslåede stillinger, kan du kontakte skoleleder Michael Kjær på tlf. 25 200 700 (mk@ugelboellefriskole.dk).

Du kan læse mere om skolen på www.ugelboellefriskole.dk.

Ansøgningsfristen er mandag d. 30. april. Der er samtaler mandag d. 7. maj fra kl. 12.00. Forventet tiltrædelse er d. 1. august 2018.

Din ansøgning med bilag sendes elektronisk i én samlet fil til skoleleder Michael Kjær på følgende mailadresse: info@ugelboellefriskole.dk.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Perfect pitch

kursus
23 aprKøbenhavn
9 majAarhus

Prissætning, forhandling og salg/booking for freelancemusikere

Læs mere
Henter jobs...