Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 september 2017

1. solocellist

Kapelkonkurrence

Det Kongelige Teater og Kapel, København

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

Fredag d. 6. oktober og lørdag d. 7. oktober 2017 vil der blive afholdt konkurrence om en ledig stillinger som 1. solocellist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

For en potentiel kandidat vil der blive stillet et mesterinstrument til rådighed.

Konkurrenceopgaverne er:

1. Runde:

Joseph Haydn: Cellokoncert i D-Dur, 1. sats (med kadence) eller: Joseph Haydn: Cellokoncert I C-dur, 1. sats (med kadence)

2. Runde:

Antonin Dvorak: Cellokoncert h-mol op. 104, 1. eller: Robert Schumann: Cellokoncert i a-mol op. 129, 1. sats

eller: Sergej Prokofiev; Sinfonia Concertante op. 125, 1. sats og: J.S. Bach: Prelude eller: Allemande fra en af solosuiterne

3. Runde:

Orkesteruddrag og ensemblespil.

Alle orkesteruddrag kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse downloades på:

https://kglteater.dk/kapelkonkurrence.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapel-musikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal ind-kaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebag-grund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunk-tet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest fredag den 22.09 2017 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

Det Kongelige Teater
August Bournonvilles Passage 2-8
Postboks 2185
DK- 1017 København K

Tel. +45 33 69 69 33

Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
1 sep

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...