Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 august 2018

1. solocellist

K A P E L K O N K U R R E N C E

Det Kongelige Teater og Kapel, Kbh

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

K A P E L K O N K U R R E N C E

1. solocellist

Mandag d. 10. september og tirsdag d. 11. september 2018 vil der blive afholdt kon
-kurrence om en ledig stillinger som 1. solocellist i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

For en potentiel kandidat vil der blive stillet et mesterinstrument til rådighed.

Konkurrenceopgaverne er:

1. Runde:

Joseph Haydn: Cellokoncert i D-Dur, 1. sats (med kadence)
eller: Joseph Haydn: Cellokoncert I C-dur, 1. sats (med kadence)

2. Runde:

Antonin Dvorak: Cellokoncert h-mol op. 104, 1.
eller: Robert Schumann: Cellokoncert i a-mol op. 129, 1. sats
eller: Sergej Prokofiev; Sinfonia Concertante op. 125, 1. sats

3. Runde:

Orkesteruddrag og ensemblespil.

Alle orkesteruddrag kan ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse
downloades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater
omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapel
-musikere mellem Det Kongelige Teater og CO 10 samt lokalaftaler indgået mellem
Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal ind
-kaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både
personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebag
-grund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunk
-tet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være
modtaget på teatret senest fredag den 27.08.2018 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...