Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 januar 2017

Organist

26 t/uge

Langå Kirke og Torup Kirke

Organist ved Langå og Torup kirker, 26 timer/uge.

Stillingen som organist ved Langå og Torup kirker, Randers Søndre Provsti, er ledig til besættelse snarest muligt. Arbejdet omfatter hovedsageligt organistarbejde i de to sognekirker (hhv. ca. 2800 og ca. 180 medlemmer) samt ledelse af Langå Kirkes korskole (10-12 årige børn) og ungdomskor (12 – ca. 20 årige). Desuden omfatter stillingen lejlighedsvise plejehjemsgudstjenester og sognearrangementer. Stillingens omfang er gennemsnitligt 26 timer pr. uge.
Ansættelsesmyndigheden er Langå og Torup menighedsråd i forening i henhold til en til formålet indgået samarbejdsaftale.

Vi søger en organist, der ud over at have gode musikalske evner også har evner for og interesse i kor-arbejde og lyst til at engagere sig i livet omkring kirken i det hele taget. Vi er åbne for ansøgere med enhver relevant musikalsk uddannelse.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216,21. – 384.700,06 kr. Fikspunktet er 269.965,03 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.763,54 kr. og 357.957,12 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. og 58.703,27 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.463,69 og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961,33. Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. for tjeneste ved 1 kirke / 28.733,71 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.192,08 kr. for tjeneste ved 4 eller flere kirker

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Samtlige beløb er oplyst i nutidskroner pr. den 1. april 2016.

Langå Kirkes orgel: P. Bruhn og Søn, 1974. 2 Manualer, 14 stemmer, pedal.
Torup Kirkes orgel: Jysk Orgelbyggeri, 1 manual, 4 stemmer, ingen pedal.

Ansøgere er velkomne til at indhente yderligere oplysninger hos sognepræst Anna-Christine Elming, tlf. 86461094 eller hos kontaktperson Jens Peter Krog, tlf. 86463138. Aftale om besigtigelse af kirkerne kan også aftales med kirkegårdspersonalet, hvis kontaktoplysninger findes på www.ltpastorat.dk. Her kan man også danne sig et indtryk af kirkerne og livet omkring dem i almindelighed.

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. e-mail til langaa.sognranders@km.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 20. januar 2017 kl. 12:00.
Prøvespil og ansættelsessamtaler forventes at finde sted 26. og 28. januar 2017.
Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Sognepræst Anna-Christine Elming
86461094 (Arbejde direkte) Kontaktperson Jens Peter Krog
86463138 (Mobil)

Arbejdsgiver

Langå Kirke og Torup Kirke
Ulstrupvej 30B
8870 Langå

(Arbejdspladsen ligger i Randers kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: langaa.sognranders@km.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...