Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 september 2017

Daglig leder

Genreorganisationen SNYK, KBH

Genreorganisationen SNYK søger ny daglig leder 

Stillingsopslag:

Du har en omfattende viden om ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst. Du har sans for kreative mennesker og skabende miljøer og du ønsker at formidle og synliggøre den nye kunstmusik i det omgivende samfund.

Du har en baggrund, der i sin bredde sikrer SNYK den bedste overordnede ledelse på følgende områder

 • SNYKs strategiske profilering og kunstneriske produktion
 • Kommunikation og markedsføring
 • Facilitering af genrens netværk og aktører i ind- og udland
 • Personaleledelse
 • Administration og økonomistyring

Kort om SNYK

SNYK er genreorganisationen for ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst  og har til formål at fremme denne musik i Danmark og den danske musik i udlandet. SNYK er en selvejende institution og modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

SNYKs opgaver er at:

 • facilitere og yde rådgivning til ny-musik miljøerne og lydkunsten i Danmark og dermed styrke og stimulere denne musik i Danmark og den danske musik i Udlandet.
 • være en samlende informationskanal for ny-musik miljøerne og lydkunsten i Danmark om formidling af koncerter og øvrige aktiviteter nationalt og internationalt.
 • forestå projektvirksomhed i hele Danmark samt udvikle internationale eksport- og udvekslingsprojekter
 • afholde den årlige G((o))ng Tomorrow Festival i København
 • forvalte den internationale transportstøtteordning inden for SNYKs område.

SNYKs sekretariat består i dag af et sekretariat med samlet fire årsværk, en bestyrelse på syv medlemmer og en suppleant samt et repræsentantskab med over 100 medlemmer.

Den nye Rammeaftale for SNYKs virksomhed 2017-2020 forventes endelig godkendt senest primo august d.å.

SNYKs Organisationskort kan downloades på flg. adresse: http://www.snyk.dk/sites/default/files/dokumenter/Bilag%204.c.5.%20Fremtidig%20Organisationsstruktur%20SNYK%20pr.%2029.03.16.pdf

Som leder af SNYK:

 • forstår du og kan formidle sammenhængen mellem mission, vision og mål for organisationen og kan gennemføre den allerede etablerede strategi samt i samarbejde med SNYKs bestyrelse formulere SNYKs fremtidige strategi.
 • har du en realistisk tilgang til og forståelse af SNYKs økonomiske grundlag og krav fra bevillingsgivernes side, herunder afrapporteringer inden for det offentlige samt økonomistyring inden for givne rammeaftaler.
 • er du samarbejdsorienteret og kan motivere SNYKs medarbejdere mod et fælles mål samt sikre arbejdsglæde og trivsel og desuden inspirere og udvikle netværk i forhold til centrale aktører i ind- og udland.
 • kan du formidle og uddelegere mål, rammer og opgaver til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Arbejdssted: Region Hovedsstaden. Snyk, Nyrnberggade 29, 2300 Kbh S.

Løn efter forhandling og kvalifikationer. Tiltrædelse d. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Ansøgning

Ansøgning sendes til ansogning@snyk senest den 18. september 2017 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6. oktober 2017

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger ved henvendelse til bestyrelsesformand Erik Bach på tlf. 29 91 26 26.

Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...