Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2017

Kirke- og kultur­medarbejder

Assing Kirke, Herning kommune

Nyoprettet 37 timers stilling som Kirke- og kulturmedarbejder i Assing sogn, syd for Herning
Tiltrædelse: 1. december 2017

Sognet:

Vi er et sogn med rigtig god kirkelig opbakning og med en åben og positiv indstilling. Sognehuset ligger i Kibæk ca. 3 km fra kirken og benyttes til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, kor samt møder af forskellig slags. Kontor til kirke- og kulturmedarbejder vil blive indrettet i Sognehuset.
I sognet er der ansat 1 præst, 1 kordegn, 1 organist, 2 fuldtidsansatte og 2 sæsonansatte på kirkegården. Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer.
I sognet bor der knap 3.400, hvoraf ca. 3.000 er medlemmer af folkekirken. Kibæk har en god tosporet skole, som vi har et godt samarbejde med.

Vore forventninger:

Vi ønsker en imødekommende, kreativ og hjælpsom medarbejder, der er glad for at arbejde med børn og unge og er indstillet på at samarbejde med de mange frivillige og ansatte i og omkring kirken. En medarbejder, der kan se sig selv som underviser og forkynder. Vi forventer, at du arbejder selvstændigt i forhold til planlægning af opgaver og er villig til at påtage dig arbejde uden for normal arbejdstid. Et godt kendskab til brugen af moderne medier er væsentlig. Derudover er det en fordel, hvis du har 3K uddannelsen eller kristendomskundskab svarende til lærerseminariernes linjefag samt en god portion pædagogisk kunnen.

Vi kan tilbyde:

Et sogn der sætter stor pris på kirken og gudstjenesterne. Et sogn hvor der er et velfungerende samarbejde med det frivillige børne/ungdomsarbejde i sognet. I sognet findes bl.a. en stor FDF gruppe, Grønne pigespejdere, samt IM børne- og juniorklub. Vi er et aktivt sogn, hvor frivillige såvel som menighedsråd og ansatte brænder for at være kirke.

Arbejdsområder:

Hovedopgaven vil bestå i arbejdet med børn og unge.

Du kommer til at træde ind i følgende opgaver:

 • Minikonfirmandundervisning
 • Konfirmandweekend
 • Konfirmandture
 • Børne- og ungdomsgudstjenester
 • Skole – kirke samarbejde
 • Hjemmeside
 • Facebook
 • Kirkeblad

Vi ønsker at følgende opgaver bliver sat i værk:

 • Mini-diakoni – mødet mellem unge og gamle.
 • Chat-forum for unge – evt. Café-hygge.
 • Inspirationsaftener i samarbejde med præsten for frivillige forkyndere
 • SMS-tjeneste
 • Udbygning af brugen af power point ved gudstjenester

Yderligere kommentarer til de eksisterende opgaver:

I minikonfirmandundervisningen har du ansvaret for koordinering af alt praktisk arbejde, mens undervisning og forkyndelse deles med præsten. I forhold til konfirmandweekend og -ture vil de praktiske opgaver hvile på dig, mens selve afviklingen foregår i samarbejde med præsten. Det vil endvidere indbefatte, at du varetager konfirmandundervisningen i præstens fravær. Børne- og ungdomsgudstjenesterne planlægges og afvikles i samarbejde med et udvalg. Vedrørende kirkens kommunikation er det dig, der skal stå for opdateringer og opsætning.
De nye tiltag skal ske i samarbejde med præst og menighedsråd. Opgaverne skal ligeledes varetages med respekt for og i samarbejde med de frivillige organisationer i sognet.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. Fikspunktet er 286.922 kr.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. Fikspunktet er 300.584 kr.

Alle tal oplyst i nutidskroner for fuldtidsstilling.
Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Kontakt os

Er dette noget for dig, hører vi meget gerne fra dig.
Du er velkommen til at kontakte
Sognepræst Klaus Buch Møberg tlf. 6122 2510
Øvrige kontakt personer er:
Kontaktperson Steen Lund tlf. 3026 2066
Menighedsrådsformand Edith Knudsen tlf. 5189 1903

Ansøgningsfrist: Fredag den 15. september 2017.
Ansøgninger med relevante bilag sendes på mail til
Menighedsrådsformand Edith Knudsen: 8809fortrolig@sogn.dk

Kontaktpersoner

Klaus Buch Møberg
61222510 (Mobil)
8809fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Assing Kirke
Vardevej 115
6933 Kibæk

Tel: 61222510
E-mail: 8809fortrolig@sogn.dk

(Arbejdspladsen ligger i Herning kommune)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE


7 sepKøbenhavn

EFTERUDDANNELSESKURSUS PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM MED DMF RABAT!

Læs mere
Henter jobs...