Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 september 2017

Konservator

Nationalmuseet, KBH

Konservator inden for grafisk konservering

Nationalmuseets afdeling for Bevaring & Naturvidenskab går en spændende tid i møde med flere store forandringer og forbedringer. Udover udstillingsfornyelser med åbning af et nybygget Frihedsmuseum og fast vikingeudstilling i Prinsens Palæ i 2019 samt forventning om fornyelse af de faste udstillinger, gælder det forberedelsen til indflytning i et nybygget fællesmagasin med Det Kongelige Bibliotek i 2021.

Derudover vil der i de kommende år være fokus på danefæ og klargøring af genstande til udstilling, udlån og studiebrug samt fortsat tilgang af indtægtsdækkede opgaver indenfor alle afdelingens fagområder.

Ud over museets egne opgaver vil du indgå aktivt i afdelingens indtægtsdækkede virksomhed med konservering og rådgivning overfor eksterne kunder.

Har du lyst til at være med i denne spændende udvikling og blive del af et kompetent hold, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det dig, vi søger som ny konservator i enheden Bygning og Inventar.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet omfatter konservering og dokumentation af papir, arkivalier, bøger, fotos og grafiske værker, herunder præventive tiltag og monteringer.

Arbejdet indbefatter også rådgivning vedrørende katastrofehjælp, herunder håndtering af vandskadede arkivalier.

Derudover omfatter konservering af interiørdele i historiske bygninger som forskellige typer tapeter, samt udstillings- og samlingsarbejde.

Arbejdet omfatter yderligere projektstyring, herunder administrative sagsgange, samt rådgivning og konsulentbistand både nationalt og internationalt i forbindelse med konservering/restaurering af papirgenstande, arkivalier og andre grafiske arbejder.

Kvalifikationer

Du skal have uddannelse som kandidat fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorsko-len eller en dermed ligestillet uddannelse.

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for de beskrevne arbejdsområder, samt med materialebrug og arbejdsprocesser indenfor traditionelle bogbindingsteknikker.

Derudover hvis du har erfaring med udstillings- og samlingsarbejde. Herudover vil der blive lagt vægt på, at du

  • er god til at samarbejde
  • udviser fleksibilitet og selvstændighed i arbejdet
  • bidrager til områdets faglige udvikling, herunder konstruktivt i faglige diskussioner omkring opgavernes løsning
  • kan udarbejde tilbud og overslag, samt byde ind på licitationsmateriale til eksterne kunder
  • kender relevante analysemetoder indenfor fagområdet og kan rådgive omkring disse
  • kan varetage ledelsen/koordineringen af større projekter og/eller fagområder evt. via en projektlederuddannelse
  • har erfaring med konservering af andre materialeområder f.eks. tekstil og bogbinding
  • har kendskab til relevant informations- og dokumentationsteknologi
  • er god til kundehåndtering
  • er god til at formidle faget til offentligheden.

Du skal have kørekort til kategori B.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet vil primært være i Brede. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Du må være indstillet på at arbejdsstedet kan variere i kortere eller længere perioder. Der kan forekomme tjenesterejser og udstationeringer af kortere eller længere varighed i forhold til opgaverne, da Nationalmuseet har udstillingssteder og magasiner fordelt over det meste af Danmark ligesom indtægtsdækkede opgaver, der ikke hjemtages til værkstederne, udføres over hele landet og i enkelte tilfælde i udlandet.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Nationalmuseet skal have lejlighed til at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Hvis ovestående har din interesse, så send en ansøgning via det elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside http://www.natmus.dk/job

Ansøgningen skal være museet i hænde seneste mandag den 18. september 2017. Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for enheden Bygning og Inventar Rikke Bjarnhof på tlf. 41 20 65 70.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på http://www.natmus.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Live i studiet

Lav en professionel live-demo

Læs mere
Henter jobs...