Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2017

Kirkesanger

6 t/uge

Vestermarie Kirke, Rønne

Kirkesanger ved Vestermarie Kirke
Stillingen som kirkesanger ved Vestermarie Kirke er ledig.
Stillingen er på 6 timer pr. uge.
Den ugentlige fridag er mandag.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede sangen ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
  • Bede indgangs- og udgangsbøn ved gudstjenesterne.

Vestermarie Sogn har 1.334 indbyggere, og 5 ansatte i sognet.

Vi forventer, at du optræder i neutral påklædning ved kirkelige handlinger og arrangementer.

Ansættelse sker ved Vestermarie Sogns Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr.. Fikspunktet er 273.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 3.970 kr. pr. måned ved ansættelse på 6 timer om ugen. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Svend Aage Kristoffersen på tlf. 51 929 414 eller på mail til 7554@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets formand, Arne V. Hansen, Gyldengårdsvejen 5, 3700 Rønne eller på mail til 7554fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. september 2017.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i september/oktober.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktperson

  • Svend Aage Kristoffersen
  • Email: 7554@sogn.dk

Arbejdsgiver

  • VESTERMARIE KIRKEKASSE V/SVEND AAGE KRISTOFFERSEN
  • Askene 10
  • 3700 Rønne
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Live i studiet

Lav en professionel live-demo

Læs mere
Henter jobs...