Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 september 2017

Organist

Fredens Kirke i Herning

Organist søges til Fredens Kirke i Herning

Er du uddannet organist (kirkemusiker/DOKS/PO), og kan se dig selv i kirkens liturgiske og musikalske tradition; mestrer du både den klassiske og rytmiske musikgenre, er det måske dig vi søger.

Hvis du mener det kan være interessant for dig, kan vi måske byde dig velkommen som organist ved Fredens Kirke den 1. oktober 2017 eller snarest derefter.
Om Jobbet
Vi søger en organist på fuld tid, der med begejstring og engagement vil og kan videreudvikle det musikalske liv i Fredens Kirke. Udover at medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedens øvrige aktiviteter, er du drivkraften bag vores børnekor, spirekor, voksenkor, babysalmesang, kirkekoncerter og vores KirkeRodsgudstjenester. Samtidig skal du indgå i kirkens team, hvor der løftes i flok og hvor hver enkel medarbejder trækker på egne styrker og kompetencer.

En del musikalske aktiviteter sker i tæt samarbejde med vores musikalske kirke- og kulturmedarbejder. På arbejdspladsen vil du møde et motiveret og engageret personale og menighedsråd, hvor alle har fokus på at gøre Fredens Kirke til en levende kirke.

Instrumentalt kan vi tilbyde et Marcussen & Søn orgel, bygget i 1969, omdisponeret og delvist omintoneret i 1999. Det har 25 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Kirken råder desuden over et Yamaha flygel, to Grotrian-Steinweg klaverer, og instrumenter til måske kommende bands.

Vi forventer

  • At du er uddannet (kirkemusiker/DOKS/PO).
  • At du mestrer både den klassiske- og rytmiske musikgenre.
  • At du er kreativ, og initiativrig og kan bidrage aktivt til samarbejdet i kirken.
  • At du har lyst til og gerne erfaring i arbejdet med børn, unge og voksne.
  • At du kan tage initiativ til musikalske indslag ved gudstjenester.
  • At du er god til at samarbejde med kirkens ansatte.
  • At du er et menneske med selvindsigt og humor.

Om Fredens Kirke

Fredens Kirke i Herning er en kirke, der bygger på traditioner, men er også en kirke i forandring.
‘Det er vores vision at møde sognets indbyggere i alle aldre med det kristne budskab på nutidig og vedkommende måde, være nytænkende, men genkendelige.’
Vi vil gerne gøre kirken endnu mere relevant for sognets indbyggere og med udgangspunkt i det moderne menneske møde sognet gennem forskellige aktiviteter. Ved forkyndelse, undervisning, foredrag, koncerter, skolesamarbejde, musik og sang m.v., ønsker vi at skabe varige relationer imellem kirken og sognet.

Kirkens øvrige personale består af to præster, to kirke- og kulturmedarbejdere og to kirketjenere. Hertil et aktivt og engageret menighedsråd, samt en værdsat flok frivillige.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Fredens Sogns menighedsråd beliggende Sjællandsgade 34, 7400 Herning.
Der er p.t. et forpligtende samarbejde ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelser med de aftaler menighedsrådene gensidigt har indgået.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Øvrige oplysninger
Du kan læse om Fredens Kirke på vores hjemmeside: http://www.fredenskirke-herning.dk/

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præsterne ved Fredens Kirke Alex Dahl Nielsen tlf. 97122304 eller Bo Gimm tlf. 97127645.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Fredens Kirke Herning
Sjællandsgade 34
7400 Herning
Att: Inger Marie Svindt
Eller på mail: 8791fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. september 2017 kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...