Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 2 oktober 2017

Organist

Møborg og Nees Kirker

Organist til Møborg og Nees Kirker

Møborg-Nees Menighedsråd

Møborg-Nees menighedsråd søger en organist. Stillingen er i gennemsnit på 12 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne ved Møborg og Nees Kirker er forskelligartede, og tæller organistopgaver såsom højmesser, gudstjenester, begravelser og vielser. Menighedsrådet er lydhør over for ansøgeres forslag til stillingens indhold og arbejdsopgaver, og er indstillet på at tilpasse stillingen efter ansøgeres ønsker. Noter gerne i din ansøgning, hvordan dit deltidsorganist-drømmejob ser ud!

I stillingen indgår et samarbejde med Bøvling og Flynder Menighedsråd og organisten ved Bøvling og Flynder Kirker. Samarbejdet vedrører for nuværende at man vikarierer for hinanden, koordinering af arbejdsfri weekender og ferier, samt at de to organister typisk hver følger den ene af præsterne om søndagen. Vores håb er, at du med lyst og evne vil bidrage til at udvikle et fleksibelt og positivt samarbejde.

Vi forventer, at du:

  • har et musikfagligt fundament, der gør dig til en dygtig organist
  • har interesse for kirkemusikken og salmesang
  • selvstændigt kan varetage et fleksibelt og ansvarsfuldt job
  • har lyst til og kan indgå i et givende samarbejde med præster, kirkesangere og menighedsråd m.fl.
  • vil undersøge mulighederne i sognene for at oprette et kor og i så fald stå for oprettelsen af det

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427-389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,19 kr. (nutidskroner).

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisation af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister og det tilhørende protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet: på basisløntrin 1 udgør lønnen 286.922 og på basisløntrin 2 udgør lønnen 300.584 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.609,21 kr. (nutidskroner) som for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Alle løn og tillæg er angivet for en fuldtidsstilling, og opmærksomheden henledes på at løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 12/37.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jonna Iversen på telefon 27324599 eller sognepræst Carsten Riis Jensen på telefon 97881270 eller crje@km.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes att. til formanden for Møborg-Nees menighedsråd, Bodil Østerby, på 8849fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 2. oktober 2017.

Ved indkaldelse til samtale vil du blive bedt om at forberede en salme og et post- eller præludium. Til samtalen prøves der i lettere prima vista spil.

Ansættelsen sker på prøve i tre måneder. Menighedsrådet kan oplyse, at der efter ansøgers samtykke vil blive indhentet referencer. I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest.

Se mere om pastoratet på http://www.tangsøkirkerne.dk

Kontaktpersoner

Jonna Iversen
27324599 (Mobil) sognepræst Carsten Riis Jensen
97 88 12 70 (Arbejde direkte)
crje@km.dk

Arbejdsgiver

Møborg-Nees Menighedsråd
Bossenhøjvej 39
7660 Bækmarksbro

(Arbejdspladsen ligger i Lemvig kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: 8849fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...