Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 september 2017

Kirkesanger

Skørping og Fræer Kirker

Kirkesanger søges til Skørping og Fræer Kirker

Skørping Fælles Menighedsråd

En stilling som kirkesanger ved Skørping og Fræer Kirker, Rebild Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.
Stillingen er på 11 timer pr. uge.
Kirkesangeren skal varetage kirkesangen ved højmesser og kirkelige handlinger samt ved arrangementer i vores tre kirker og sognegård.

Vi forventer, at du:

  • er en habil og dygtig sanger, der kan lede fællessangen. Afhængigt af dig, kan der også blive tale om solosang og optræden ved særlige musikandagter.
  • er bekendt med salmebogen og åben over for andre sange og salmer i rimeligt omfang
  •  er imødekommende og samarbejdsvillig i forhold til kirkegængere, menighedsråd og ansatte
  • er pålidelig og stabil
  • har forståelse for kirkens karakter og de begivenheder, som foregår i kirkerummet.

Vi kan tilbyde:

  • fast gennemsnitligt timetal, som dog kan variere fra uge til uge
  • ungt og samarbejdsvilligt team, herunder en fuldtidsansat organist, som varetager kirkens kor.

Ansættelse sker ved Skørping – Fræer Sognes Menighedsråd beliggende Præstevænget 14, 9520 Skørping.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr.(nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som er 11/37.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Sanne Birkely Sørensen på telefonnummer 9839 1017 eller Organist Per Mathiesen Bach på telefonnummer 6128 2965.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8301fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. september.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der – efter aftale – vil blive indhentet referencer.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...