Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 september 2017

Museums­inspektør

Tidsbegrænset

Odense Bys Museer

Museumsinspektør med fokus på mediehistorie til Odense Bys Museer – Tidsbegrænset

Vil du være med til at sætte Danmarks mediehistorie på dagsordenen? Kan du bruge mediehistorien til at finde nye måder at forstå, udforske og formidle den generelle kultur- og samfundshistorie? – Og til at perspektivere aktuelle begivenheder og udviklinger?

Historie ved Odense Bys Museer søger en museumsinspektør med viden om mediernes udvikling i Danmark og indsigt i museumsarbejde. Der er tale om en 8 måneders tidsbegrænset ansættelse på fuld tid til besættelse pr. 1. november 2017 eller snarest derefter. Forlængelse kan evt. komme på tale under forudsætning af fornøden finansiering.

Vi tilbyder en unik mulighed for at sætte dine kompetencer i spil ved at undersøge, indsamle, dokumentere og formidle mediernes historie. Samtidig tilbyder vi en arbejdsplads, der lægger vægt på faglig udvikling og godt kollegialt samarbejde.

Mediemuseet har de trykte, elektroniske og digitale mediers historie i Danmark som ansvarsområde og indgår i Odense Bys Museer. Mediemuseet har udstillinger i Brandts Klædefabrik, men inden for en årrække skal den mediehistoriske formidling flyttes til det kulturhistoriske museum Møntergården i Odense Centrum. Arbejdet med at definere og skabe Mediemuseets nye profil er derfor allerede i gang.

Museumsinspektøren vil blive tilknyttet enheden Historie under afdelingen Kulturarv. Historie omfatter, udover den nationale mediehistorie, ansvarsområderne Odenses historie og Fyns landbrugshistorie. I stillingen vil også indgå opgaver relateret til disse emner. Historie beskæftiger sig med forskning, samlinger, digitalisering og forvaltning af kulturarv samt formidling i samarbejde med formidlingsafdelingen. Staben består af en overinspektør, fem museumsinspektører samt fem registratorer og videnskabelige medarbejdere. Kontorerne er beliggende på Møntergården i Odense centrum.

Om jobbet 

Museumsinspektøren vil indgå i tværfaglige samarbejder med opgaver som især vil rette sig imod

 • Tilgængeliggørelse og aktivering af museets samlinger heriblandt især billedsamlingerne
 • Formulering og afvikling af indsamlingsprojekter
 • Formidling mundtligt, skriftligt og digitalt rettet mod forskellige målgrupper
 • Mindre videnskabelige undersøgelser inden for mediehistorie relateret til museets indsamlings- og formidlingsopgaver

Om dig

Ved udvælgelsen vil vi lægge vægt på følgende kvalifikationer

 • Kandidatgrad i historie eller andet relevant fag evt. med en ph.d.-grad
 • Interesse for medierne og medieforbrugets historie samt en evne til at aktualisere denne viden
 • Praktisk erfaring med alment museumsarbejde
 • Interesse for og erfaring med forskning
 • Kendskab til kulturhistorisk formidling og tilgængeliggørelse af samlinger via digitale medier
 • Gode formuleringsevner skriftlig og mundtligt
 • Gode samarbejdsevner og vilje til at arbejde i en tværfaglig organisation

Om os

Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, som omfatter otte udstillingssteder og beskæftiger ca. 130 medarbejdere. Afdelingen Kulturarv rummer Historie, Arkæologi, H.C. Andersen og Bevaringen.

Flere oplysninger om Odense Bys Museer, afdelingen Kulturarv og afdelingens strategier og aktiviteter findes på museum.odense.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Museumsinspektøren ansættes og aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Magisterforening.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kulturarvschef Jens Toftgaard på 2488 1917 eller til overinspektør Anders Myrtue på 2115 4895.

Det praktiske

Ansøgningsfrist er den 29. september 2017, kl.12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 41. Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbeviser og evt. publikationsliste indsendes elektronisk.

Søg stilling

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...