Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 september 2017

Udstillings- og design­arkitekt

Nationalmuseet, KBH

Nationalmuseet ønsker, at et besøg på museet til enhver tid skal være en berigende og mærkbar oplevelse. Museet arbejder derfor løbende med at forny museets udstillinger samt museets besøgsfaciliteter i øvrigt. Museet har således behov for at være på forkant nationalt og internationalt med viden om og brug af fysiske rammers betydning for formidling.

Nationalmuseets enhed Bygning & Design søger en arkitekt inden for udstillingsarkitektur og udstillingsbyggeri generelt med interesse og erfaring inden for dette felt.

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet omfatter primært:

  • Ansvar for at designe, tegne, koordinere og producere ændringer og løbende vedligehold af museets permanente udstillinger. Fra ideudvikling, projektering til udbud og håndtering af den praktiske gennemførelse.
  • På længere sigt ansvar for at designe, koordinere og producere nye udstillinger.
  • Medvirke til at udvikle og gennemføre bygningsforandringer, der øger muligheden for at tilbyde unikke oplevelser som museumsgæst.

Stillingen er placeret i gruppen Design & Udstilling, som har ansvar for udvikling, opgradering og vedligehold af de permanente udstillinger på Nationalmuseet og for design, produktion og opbygning af nye udstillinger. Gruppen medvirker endvidere til udvikling af museets fysiske rammer generelt.

Design & Udstilling arbejder tæt sammen med museets øvrige medarbejdere, eksterne konsulenter og leverandører. Du skal være med til at samle trådene mellem en række interne og eksterne samarbejdspartnere samt medvirke til, at Nationalmuseet er en kompetent bidragsyder ved udvikling af rammerne for løsningen af museets opgaver.

Kvalifikationer

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer:

  • Uddannelse fra Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole eller tilsvarende institutioner
  • Erfaring inden for museumsudstillingsdesign samt ide- og konceptudvikling til udstillinger
  • Omfattende erfaring med tegneprogrammer i PC-version. 3D -Studio max, 3DAutocad, Vectorworks samt Excel og Adobe pakken.
  • Udadvendthed, gennemslagskraft, fleksibilitet, gode samarbejdsevner – også med personer af helt anden faglig baggrund. Du skal være praktisk løsningsorienteret og kunne overskue at arbejde i en kompleks organisation, med ofte meget stramme tidsrammer og små budgetter
  • Engelskkundskaber på kommunikationsniveau
  • Stor interesse/indsigt i udvikling af udstillingsmediet i international sammenhæng og udstillingsbyggeri generelt
  • Godt humør og humor hjælper.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for Akademikere i Staten. Arbejdsstedet er Prinsens Palais i København.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 22. september 2017.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder af Design & Udstilling Maruiska Solow, tlf. 41 20 60 44 eller mail maruiska.solow@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

 

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...