Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2017

Organist / kirkemusiker

20-25 t/uge

Hasle Kirke og Ruts Kirke, Bornholm

Organist / kirkemusiker

HASLE KIRKE

En stilling som organist ved Hasle Kirke og Ruts Kirke i Hasle-Rutsker Pastorat på Bornholm er ledig, og stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018.

Stillingen er på 20-25 timer pr. uge, svarende til ca. 60% af en fuldtidsstilling.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.
  • At videreføre arbejdet med det eksisterende kor på ca. 20 deltagere.
  • At medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning..
  • At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener.
  • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester.
  • At medvirke ved menighedsmøder.

De 2 sogne har tilsammen 2.350 indbyggere, her er én præst, 2 menighedsråd og 6 ansatte.

Orglet i Hasle er Marcussen & Sønner og har 10 stemmer, 2 manualer og pedal. I Rutsker er orglet fra Troels Krohn med 12 stemmer, 2 manualer samt trimulant.

Vi forventer, at du er en engageret og samarbejdsvillig organist, der sammen med kolleger, kor og menighedsråd kan være med til at bidrage til det musikalske liv i kirken både ved gudstjenester, kirkelige handlinger, kor og sognearrangementer m.m..

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Bornholms Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Hasle Sogns Menighedsråd, 3790 Hasle.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten, og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 286.922 kr. og basisløntrin 2 udgør 300.584 kr. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.258 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Jørgen Rasmussen på telefonnummer 5696 4009, eller mail: jjra@km.dk. Se også http://www.haslerutsker.dk

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Hans Ole Jensen, Damløkkevej 11, 3790 Hasle, eller på mail til 7557fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. november 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted indenfor en uge.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...