Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 november 2017

Chef for Kultur og Borger

Syddjurs Kommune i Ebeltoft

Chef for Kultur og Borger – MUUSMANN søger for Syddjurs Kommune i Ebeltoft

Er du en visionær leder og i stand til at omsætte strategiske mål til handling? Kan du lede et team af dygtige og engagerede mellemledere? Og vil du være med til at sætte kulturen i centrum for det borgernære samarbejde?

Den 1. januar 2018 lyder startskuddet til en ny administrativ organisering i Syddjurs Kommune. Den nye organisering vil styrke afdelingsområderne og gøre det muligt at udnytte kommunens styrkepositioner endnu bedre.

Syddjurs Kommune har med afsæt i en sund økonomi, befolkningstilvækst, et aktivt foreningsliv og udviklingsorienterede institutioner gode forudsætninger for at fastholde udviklingsmomentum og tænke i nye brede rammer for kultur- og borgerområdet. Med samlingen af en række opgaver under den nyoprettede stilling som chef for Kultur og Borger er der skabt en solid platform for det kommende arbejde. Imidlertid har Syddjurs Kommune ambitioner, der rækker endnu længere. Den nye platform skal også bruges til at sætte fokus på samskabelse og civilsamfundet og til at række hånden ud til samarbejde og partnerskaber med aktører i og uden for kommunen.
Stillingen
Stillingen som chef for Kultur og Borger indebærer ansvar for kultur, fritid/folkeoplysning, borgerservice, biblioteker, musik, teater, museumsområdet og kulturarv, ligesom borgerinddragelse og samarbejde med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling også indgår. Ansvaret varetages i et tæt samarbejde med fire afdelingsledere, som alle refererer til chefen for Kultur og Borger. Chefen for Kultur og Borger refererer til direktionen.

Direktionens pejlemærker frem til 2020 handler bl.a. om at styrke det tværgående samarbejde og at skabe gode løsninger i samarbejde med omverdenen. Den nye chef for Kultur og Borger har med den nye samling af opgaveområder et særligt godt fundament for at medvirke til realiseringen af disse pejlemærker. De strategiske pejlemærker er derfor vigtige elementer for den ramme, den nye chef arbejder indenfor.

Som chef for Kultur og Borger forventes det derudover, at vedkommende arbejder på at realisere følgende potentialer:

 • Videreudvikle visionen om fremtidens borgerservice og borgernes adgang til kommunen
 • Se muligheder i civilsamfund og samskabelse
 • Se nye udviklingsmuligheder med Kulturhotellet, Maltfabrikken og Kolind+
 • Sætte bibliotekets rammer og kompetencer i spil som nyt samlingspunkt
 • Være initiativtager til og understøtte større events og begivenheder
 • Kunne se kulturområdet som afsæt for nye tværfaglige og tværkulturelle løsninger bl.a. med børn og unge som målgruppe
 • Se nye muligheder i samarbejdet med kommunens landdistrikter og understøtte udviklingen af kommunens landsbyer og landdistrikter
 • Øget fokus på benyttelse af kommunens natur i samarbejde med bl.a. Nationalpark Mols Bjerge.

Derudover vil den nye chef for Kultur og Borger givetvis have andre perspektiver og idéer, som kan supplere ovenstående, fordi det med al sandsynlighed er en person, der ikke kan lade være med at være idérig og visionær på kulturens og borgernes vegne.
Personen
Den nye chef for Kultur og Borger er en person, der med energi og engagement vil bidrage til at realisere kommunens strategiske målsætninger, udvikle arbejdspladsen og samtidig sætte et visionært og personligt præg på opgaverne.

Den nye chef har i øvrigt følgende personlige og faglige kvalifikationer:

 • Ambitiøs
 • Åben og tillidsskabende i sin tilgang til andre mennesker og en udpræget netværksskabende profil, der ser muligheder fremfor begrænsninger
 • Ser nye muligheder, men har også tæft og blik for opgaver, som er underlagt myndighedsudøvelse og drift
 • Tør give noget af sig selv og har humoren med på jobbet.
 • Solid ledelsesmæssig baggrund og erfaring med at lede gennem ledere
 • Erfaring med eller stor indsigt i kultur- og/eller borgerserviceområdet
 • Gerne ledelseserfaring med og/eller indsigt i at arbejde med frivillige organisationer, civilsamfund mv.
 • Akademisk uddannelse, suppleret med ledelsesmæssig videreuddannelse
 • Politisk tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation. Herunder interesse for samfundsudvikling
 • Gode relationelle kompetencer, god organisatorisk forståelse og en dygtig kommunikator.

Løn og ansættelsesvilkår

Indplacering på cheflønsaftalen. Stillingen ønskes besat den 1. februar 2018. Alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, opfordres til at søge stillingen. Arbejdsstedet er Rådhuset i Ebeltoft.
Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: Søndag den 26. november 2017.

Læs stillings- og personprofilen på www.syddjurs.dk og www.muusmann.com/stillinger.
Vil du vide mere?
Spørgsmål om stillingen kan rettes til direktør Poul Møller, tlf. 87 53 50 44 / 24 24 58 78 eller pm@syddjurs.dk, eller partner i MUUSMANN Chris Petersen, tlf. 81 71 75 16 eller cep@muusmann.com.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...