Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 december 2017

Organist/ Kirkemusiker

Hjerm Østre og Hjerm Vestre Kirker

Organist/Kirkemusiker til Hjerm Østre og Hjerm Vestre Kirker

Hjerm Menighedsråd

Da vores organist gennem mange år har valgt at søge nye udfordringer, er organiststillingen ved Hjerm Menighedsråd ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 33 timer pr. uge.

Vi har to kirker, Hjerm Østre Kirke og Hjerm Vestre Kirke, og tilknyttet én præst, som du vil få et meget tæt samarbejde med.

Vi ønsker hos os med stor kreativitet at skabe de bedst mulige rammer for et levende kirkeliv blandt Hjerms beboere. Derfor har vi en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester som Pizzagudstjeneste, Dåbstræf, Byfestgudstjeneste, gudstjenester i Hjerms hal ved Juletræsfest og Fastelavn og gudstjeneste i Byparken ved Sankt Hans. Vi har også mere meditative gudstjenester ved Kyndelmisse og Askeonsdag, og musikgudstjeneste ved De 9 Læsninger. Som noget nyt, er vi begyndt med rytmiske gudstjenester, hvor lovsange og nyere sange bruges. Kirken arrangerer desuden velbesøgte sogneeftermiddage, højskolesangaftner, ægteskabskurser, Alpha-kurser, foredragsaftner, babysalmesang, dagplejesang, børne/voksenkor og meget andet.

Alt dette for at møde vores sogn der hvor de færdes i et sprog som de kan relatere til. Det er derfor vigtigt at du musikalsk magter både klassisk salmesang, men også festlige børnesange og nyere musik og er villig til eksperimentere.

Som noget helt nyt ønsker vi, at du som organist vil starte og drive et kirkeband. Hvordan det skal foregå rent praktisk er ikke bestemt på forhånd. Vi ser derfor gerne at vores fremtidige organist har erfaring, eller interesse for dette og kan udvikle både kirkeband og musikken i kirkerne. I ansøgningen må du gerne skrive lidt om dine visioner for et kirkeband ved Hjerm kirker.

Der er tilknyttet en stor gruppe frivillige omkring kirkens aktiviteter.

Hjerm har et meget aktivt FDF som vi arbejder tæt sammen med i forbindelse med BUSK, Palmesøndag og Konfirmandlejr, DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) har både børneklub og juniorklub. Indre Mission i Hjerm støtter ligeledes godt op om kirken. Hjerm har skole og børnehave/vuggestue samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv, som vi gerne arbejder sammen med.

Arbejdsopgaverne ved Hjerm Kirker er:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker og på plejehjem.
  • At medvirke ved konfirmandundervisning.
  • At stå for minikonfirmandundervisning bistået af præsten.
  • At være en vigtig brik i forbindelse med afholdelse af koncerter, højskoleaftener, pizzagudstjenester m. flere.
  • At drive kor – alt efter interesse og lokal tilslutning.
  • At forestå kirkeband.
  • At forestå babysalmesang og dagplejesalmesang.

Hjerm og Gimsing Menighedsråd og organister har et samarbejde, som organisten indtræder i. Ligeledes er Hjerm og Struer Menighedsråd i færd med at udvikle et organistsamarbejde for løsning af tjenester i Struer Kirke i mindre omfang.

Orglet i Vestre er af mærket Frobenius, det har to manualer og 14 stemmer, heriblandt en vox humana, som skal stemmes jævnligt. Orglet i Østre er også af mærket Frobenius, der er ét manual, 7 stemmer og pedal. Begge instrumenter er i meget god stand.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og tilhørende protokollat for kirkemusiker.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årlig 20.536,19 kr.(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Ansættelses af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør årligt for en fuldtidsstilling i nutidskroner kr. 286.922 og basisløntrin 2 udgør årligt for en fuldtidsstilling kr. 300.584. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årlig 34.609,21 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Erna Jensen på telefon 97 46 42 74 / 30 42 14 85 og på kirkens hjemmeside, http://www.hjermkirker.dk . I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Ansættelse forudsætter tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8820fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 11. december 2017. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted d. 14. eller 15. december 2017.

Kørekort:
B Villig til at bruge egen bil i jobbet

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Udgiv din musik på Gateway Music

Gå-hjem-møde
9 oktKøbenhavn

Vil du udgive din musik selv ? Så nemt er det !

Læs mere
Henter jobs...