Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 november 2017

Organist eller kirkemusiker

Snejbjerg Kirke

Organist eller kirkemusiker søges til Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup Kirker, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift
Snejbjerg Menighedsråd søger organist eller kirkemusiker til 15-timers stilling pr. 1. januar 2018 eller evt. tidligere.

Stillingens indhold:

 • At spille ved gudstjenester, kirkelige handlinger og møder i og ved de tre kirker.
 • At spille ved gudstjenester på plejehjem.
 •  I samarbejde med den anden organist og menighedsrådene at tilrettelægge kirkekoncerter og musikgudstjenester ved kirkerne.
 • At spille på klaver ved babysalmesang, dagplejesang, spaghettigudstjenester og konfirmationsforberedelse.
 • At indgå i et samarbejde med den anden organist og gensidigt afløse hinanden.
 • Hovedtjenestested for stillingen vil være Haunstrup og Studsgård kirker

Endvidere kan stillingen alt efter kompetencer indeholde:

 • Bandledelse
 • korledelse

Vi søger en organist eller kirkemusiker som:

 • Kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter.
 • Er åben, imødekommende kreativ og initiativrig og bidrager aktivt til samarbejdet mellem sognene
 • Positivt og fleksibelt kan indgå i samarbejdet med øvrige ansatte i kirken og menighedsrådet.
 •  Vil drive og videreudvikle det musikalske liv i sognene bl.a. babysalmesang, musikalsk legestue og højskolesang i samarbejde med den anden organist og menighedsrådene.

Om kirkerne og deres orgler:

Snejbjerg Kirke:

 • Middelalderkirke, med gode nyrenoverede kirkelokaler (2011) og tilhørende sognehus, Kirkely
 • Et Frobenius kirkeorgel fra 1966 med 2 manualer og pedal
 • Et akustisk klaver i Kirken
 • Et el-klaver i Kirkely + et el-klaver til rådighed i kirke og ved tjenester uden for kirkens rum.
 • Et klokkespil med 24 klokker
 • Ca. 4500 indbyggere og 4000 folkekirkemedlemmer, sognets indbyggertal er i kraftig vækst.

Studsgård Kirke:

 • Kirke fra 1920.
 • Orgel fra Jydsk Orgelbyggeri 1970 med 5 stemmer og subbas.
 • El-klaver i kirken.
 • Ca. 840 indbyggere og 740 folkekirkemedlemmer.

Haunstrup Kirke:

 • Kirke fra 1920.
 • Orgel Bruun & søn 1974.
 • Et akustisk klaver i kirken
 • Ca. 375 indbyggere og 330 folkekirkemedlemmer.

Ansættelsesforhold:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. Fikspunktet er 273.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,19 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,77 kr. – 59.419,42 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker.

Alle løndele er anført i nutidskroner for fuldtidsstilling.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos Sognepræst Jens Christian Kirk på telefon 97 16 11 22 eller mobil nr. 22 55 06 54.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag skal være Kontaktperson Hans Jørgen Kousgaard i hænde senest den 23. november 2017. Ansøgningen bedes sendt pr. mail til: 8804fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Snejbjerg Kirke
Bjergkvarteret 4
7400 Herning

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...