Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 november 2017

Kommunikations­medarbejder

Datatilsynet, KBH

Kommunikationsmedarbejder til Datatilsynet

Kan du identificere og skrive historier, samt rådgive i og håndtere pressekontakt? Har du en bredt funderet erfaring som kommunikatør, og vil du have et job, hvor du får mulighed for at dyrke hele paletten af din kommunikationsfaglighed? Så har vi i Datatilsynet et meget spændende job, der bare venter på dig. Du kommer til at levere kommunikation centreret om et af de indholdsområder, hvor bevågenheden i Danmark og resten af EU aldrig har været større end nu: databeskyttelse.

Om stillingen 

Ifølge EU’s nye databeskyttelsesforordning skal vi i Datatilsynet styrke vores rådgivning og vejledning af de registrerede og de dataansvarlige mv. Datatilsynet skal endvidere fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling, Herudover er vi som myndighed også mere generelt under forandring, og en ny målsætning for os er bl.a. at skabe større synlighed omkring vores arbejde.

Datatilsynet søger derfor en kommunikationsmedarbejder med flair for al slags kommunikation til at varetage og styrke tilsynets image og kommunikation udadtil, herunder kvaliteten af vores (skriftlige) vejledningsmaterialer. Du vil som kommunikationsmedarbejder hos os skulle arbejde tæt sammen med en stribe dygtige kolleger med en dyb faglig viden på de områder, du skal kommunikere om.

Helt konkret kommer du til at:

 • sætte retning og mål for Datatilsynets kommunikationsindsats, herunder bidrage aktivt til udviklingen af vores kommunikationspolitik,
 • udarbejde specifikke kommunikationsplaner, årshjul og lignende for f.eks. nyhedsbreve, kampagner og begivenheder,
 • sparre strategisk med direktøren og resten af ledelsesgruppen, herunder rådgive i presse- og kommunikationsspørgsmål,
 • være enten sparringspartner eller have det selvstændige ansvar i forhold til at skrive skarpe tekster til f.eks. pressemeddelelser, nyhedsbreve, vejledninger, hjemmesiden, og
 • sikre, at vi rammer de rigtige målgrupper med de rigtige budskaber, f.eks. når vi udvikler aktiviteter, der er direkte rettet mod børn.

Stillingen som kommunikationsmedarbejder i Datatilsynet er nyoprettet og fastlæggelsen af dine præcise opgaver vil i sidste ende komme til at afhænge af dine kompetencer og erfaringer.

Om dig 

Der lægges vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse. Det kan for eksempel være som journalist, cand.comm., cand.merc.kom., cand.scient.pol. eller lignende.

Herudover lægges der vægt på, at du:

 • har konkret erhvervserfaring med at arbejde med kommunikation,
 • er en dygtig kommunikatør med strategisk indsigt og politisk forståelse,
 • har det engagement og drive, der skal til for at få Datatilsynets kommunikationsindsats omformet til konkrete tekster og reelle resultater,
 • har gode skrive- og sprogegenskaber på dansk, såvel som minimum engelsk, og ikke lader dig skræmme af, at stoffet er komplekst (juridisk og teknisk),
 • har teknisk flair for hjemmesider og forståelse for brugervenlighed,
 • selv kan planlægge, koordinere og styre mange forskelligartede opgaver,
 • følger med i udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi, og
 • er nytænkende, udviklingsorienteret og dygtig til at se muligheder

Det er en fordel, hvis du har indsigt i databeskyttelsesområdet, men det er ikke et krav. For os er det endvidere vigtigt, at du er en teamplayer, resultatorienteret og struktureret.

Løn- og ansættelsesvilkår  

Ansættelsesområdet er Datatilsynet, og du vil lønmæssigt blive indplaceret efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst.

Der er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning og kontakt 

Vil du udvikle dine evner sammen med os? Vi glæder os til at høre dine idéer, og hvad du kan byde ind med, så vi sammen kan udvikle vores kommunikation.

Stillingen er til besættelse per 1.januar 2018 eller snarest derefter, og søges elektronisk på http://www.justitsministeriet.dk under Karriere.

Vi forventer at holde samtaler i uge 49 og 50.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv og relevante bilag. Du er endvidere velkommen til at vedhæfte eksempler på relevante tekster/opgaver, du har udformet.

Ansøgningen mv. skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 27. november 2017 kl. 12.00.

Har du spørgsmål inden da, så kontakt gerne tilsynets direktør Cristina Angela Gulisano på tlf.nr. 33 19 32 20.

Alle interesserede – uanset personlig baggrund – opfordres til at søge.

Om Datatilsynet 

Datatilsynet er den centrale, uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. En kerneopgave for Datatilsynet er at yde rådgivning og vejledning om behandling af personoplysninger. Datatilsynets opgaver omfatter herudover bl.a. behandling af klagesager, tilsyn hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv., og deltagelse i internationalt arbejde, bl.a. i EU. Datatilsynet afgiver endvidere udtalelser om lovforslag og udkast til bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred.

EU’s databeskyttelsesforordning vil, når den fra den 25. maj 2018 finder anvendelse, få stor betydning for Datatilsynets fremtidige arbejde. Mange nye spændende opgaver venter forude – såvel nationalt som internationalt.

Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Sekretariatet, der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør, beskæftiger omkring 45 medarbejdere (jurister, it-sikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter).

Du kan læse mere om Datatilsynet som arbejdsplads på http://www.datatilsynet.dk ;

Kontaktperson

 • Cristina Angela Gulisano

Arbejdsgiver

 • Datatilsynet
 • Slotsholmsgade 10
 • 1216 København K
 • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...