Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 november 2017

Kirkesanger

10 t/uge

Snejbjerg Kirke, Herning Nordre provsti

Snejbjerg Kirke, Herning Nordre provsti, søger ny kirkesanger pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.
Opgaverne består i at varetage kirkesang til gudstjenester, kirkelige handlinger og andre tjenester såsom andagter, menighedssammenkomster mm. i Snejbjerg kirke. Derudover kan du forvente at skulle varetage tjenester i pastoratets øvrige kirker (Haunstrup og Studsgård).

Vi forventer, at du:

  • Har en god og kraftig sangstemme og evt. har erfaring som kirkesanger
  • Har interesse for kirken og dens liv og vækst
  • Er åben og imødekommende
  • Er villig til at indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og menighedsråd i sognet og pastoratet
  • Er indstillet på at varetage tjenester såvel søn- og helligdage samt hverdage.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. Fikspunktet er 273.258 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,19 kr. Beløb anført i 1.4.2017-niveau for fuldtidsstilling.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder sognepræst Jens Christian Kirk, tlf. 9716 1122, mobil 2255 0654.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Hans Jørgen Kousgaard, Helstrupvej 39, Snejbjerg, 7400 Herning eller på mail 8804fortrolig@sogn.dk

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 23. november 2017.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer samt børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Udgiv din musik på Gateway Music

Gå-hjem-møde
9 oktKøbenhavn

Vil du udgive din musik selv ? Så nemt er det !

Læs mere
Henter jobs...