Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 december 2017

Musikby­supervisor

Roskilde Kommune

Toneangivende og lydhør musikbysupervisor i Roskilde Kommune

Er du det musiske menneske, der kan løfte Roskilde Kommunes nye strategi om at blive Alle Tiders Musikby? Vil du være med til at skabe og facilitere rammerne for et stærkt og aktivt musikmiljø, hvor amatører og professionelle skabere og udøvere går hånd i hånd med arrangører og frivillige foreninger? Er du selv en musikalsk ildsjæl, der brænder for kvaliteten i musik på tværs af genrer, udtryk og samarbejdspartnere? Så læs videre her:

Musikmiljøet og Roskilde Kommune har i fællesskab tegnet en musikbystrategi, som skal løfte det allerede høje niveau, hvad angår musikkens kvalitet, diversitet og udbredelse i hele kommunen. Alle borgere skal have muligheden for at møde musikken – en musik vi oplever og skaber sammen.

De ambitiøse mål kræver nye initiativer sat i spil mellem kommunens forvaltninger, musikaktører, (uddannelses-)institutioner, erhvervslivet m.fl. – et samspil som kræver en supervisor, der både hører de enkelte aktørers behov og idéer, samt ser muligheder for nye samarbejder på tværs.

Om stillingen 

Vi søger en ambitiøs og skabende musikbysupervisor med en bred musikprofil, der kan være musikmiljøets talerør og musikaktørernes indgang til Roskilde Kommune. Musikbysupervisoren skal være brobygger mellem musikaktører, myndigheder og borgere og være i stand til at sætte musikken på dagsordenen hos institutioner og erhvervsliv samt internt i den kommunale forvaltning i tæt samarbejde med musikbyprojektlederen. Opgaven er at sikre en dynamisk udvikling af musikområdet i hele Roskilde Kommune og dermed sætte Musikbyen på det nationale og internationale landkort.

Hvem er du? 

  • Du skal kunne inspirere både musikere, undervisere, pædagoger og ledere
  • Du skal kunne udvikle, styre og afvikle projekter med mange aktører
  • Du skal være inddragende, lyttende og besidde gode samarbejdsevner
  • Du skal have indsigt i kulturpolitik og et stærkt kendskab til musikalske strømninger
  • Du skal være eller nemt kunne gøre dig kendt og respekteret i musikmiljøet/-branchen – både lokalt, nationalt og internationalt
  • Du har erfaring med netværksfacilitering
  • Du er erfaren navigatør i krydsfeltet mellem kommune, erhverv, foreningsliv og de forskellige musikaktører (musikskoler, kulturhuse, daginstitutioner, skoler, klubber, musikforeninger, selvstændige musikere, komponister, spillesteder, undergrund etc.)
  • Du skal være opsøgende i forhold til ny viden og netværk i Danmark og internationalt og derved sætte Alle Tiders Musikby Roskilde på verdenskortet som Music City

Vi forventer, at du i ansøgningen giver eksempler på, hvordan du har været med til at skabe nye samarbejder om musik for et bredt publikum eller borgere, der ellers ikke ville møde musikken.

Hvem er vi? 

Musikmiljøet i Roskilde Kommune er kendetegnet ved et mangfoldigt udbud af stilarter, genrer, koncertformer og udviklingssteder. Mere end 1000 koncerter og andre musikalske aktiviteter afholdes hvert år under de gængse genrebetegnelser pop, rock, klassisk, jazz, folk, hip hop, kirke- og verdensmusik samt hybride musikformer og cross-over. Vi har koncerter på spillesteder, festivaler og musikstævner samt på biblioteket, hos restauratører, på museerne, i foreninger, i kirker, i dagtilbud, på skoler og uddannelsessteder. Alt dette er kun muligt takket være det samlede musikmiljøs mange ildsjæle, stærke frivillige og høje grad af professionalisme.

Roskilde Kommune huser Roskilde Festival, det regionale spillested Gimle, to musiske skoler, Bandakademiet, Roskilde Musiktalentklasser, øvelokaleforeningen Råstof Roskilde, Ragnarock -Museet for pop, rock og ungdomskultur, kammermusikforeningen Roskilde Musikforening, Roskilde Synger, Roskilde Garden, Roskilde Domkirkes Korskole, Sjællands Kirkemusikskole, INSP! Sound, Schubertselskabet, Folk Roskilde, Dansk Musiker Forbund Roskilde, omkring 30 amatørkor samt fra foråret 2019 Roskilde Festival Højskole.

På denne baggrund kan vi derfor tilbyde et unikt, stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø med erfarne og engagerede kollegaer og musikaktører. Stillingen som musikbysupervisor kræver en høj grad af fleksibilitet og selvstændighed, selvfølgelig under ansvar for fællesskabet og opgaveløsningen. Vi har da også en uformel omgangstone og en kultur, hvor alle bidrager og hjælper hinanden.

Kultur og Idræt hører under direktørområdet By, Kultur og Miljø, som er en afdeling på knap 20 medarbejdere med en stor faglig bredde. Vi arbejder med en varieret opgaveportefølge herunder folkeoplysningsområdet, booking af lokaler, kultur- og idrætsevents, puljer og tilskud, museer, teatre, spillesteder og de musiske skoler, idrætsanlæg og svømmehaller, eliteidræt, kunst i det offentlige rum, samarbejde med en lang række af engagerede kulturaktører, kulturel byudvikling og meget mere. Vi er stærkt optagede af, at vores strategier og politikker realiseres og gør en positiv forskel for borgere, foreninger og kulturelle aktører.

Læs mere på: www.roskilde.dk/musikby

Løn og ansættelsesforhold 
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, senest den 1. februar 2018.
Stillingen følger AC-overenskomsten og forhandles efter principperne i Ny Løn.
Ansættelsesudvalget består både af musikaktører og ansatte i Roskilde Kommune.

Ansættelsesproceduren 

Ansøgningsfrist er den 4. december 2017 kl. 12.
Første samtale er den 12. december 2017.
Evt. anden samtale er den 18. december 2017.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kultur- og idrætschef Poul Knopp Damkjær på tlf. 4631 4058 eller musikbyprojektleder Kit Lindved Sværke på tlf. 4631 4095.
Spørgsmål til stillingen:

Søg stillingen

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=359&ProjectId=195616&MediaId=5&sthash.RSbkBtuz.mjjo
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...