Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 november 2017

Kirkemusiker/ organist

10 t/uge

Gislum - Vognsild - Haubro Kirker

Kirkemusiker/organist i Gislum-Vognsild-Havbro Sogne

Gislum Menighedsråd

En stilling som kirkemusiker/organist ved Gislum – Vognsild – Haubro Kirker er ledig pr. 1. november 2017 og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:

  • Gudstjeneste og kirkelige handlinger ved de 3 kirker.

Stillingen kan efter kvalifikationer udvides med:

  • Tilrettelæggelse og afvikling af 3-4 kirkekoncerter årligt
  • Lejlighedsvis medvirken ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
  • Etablering af børnekor
  • Ad hoc voksenkor ved udvalgte højtider
  • Medvirke og akkompagnere ved sogneaftner

Menighedsrådene er åben for nye ideer til videreudvikling af stillingen.
Gislum-Vognsild-Havbro Sogne har 1901 indbyggere og 6 ansatte i sognet. Pastoratet består af tre klassiske landsogne med egne menighedsråd og med loyalitet og god opbakning bag den lokale kirke.

Orglet i Gislum Kirke er med 6 stemmer – fra Jydsk Orgelbyggeri i 1979.
Orglet i Vognsild Kirke er med 7 stemmer – fra Bruno Christensen og Sønner i 1978
Havbro Kirke får nyt orgel i starten af 2018 med 6 stemmer og svelleværk – fra Bruno Christensen og Sønner

Vi forventer, at du:

  • Kan spille traditionel kirkemusik samt rytmisk musik
  • Har en bred musikalsk interesse
  •  Er udadvendt
  • Vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kirkernes øvrige medarbejdere

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Vesthimmerlands Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Gislum Sogns Menighedsråd beliggende Herredsvej 1, Gislum, 9600 Aars.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lene Frost Jakobsen (kontaktperson) på telefonnummer 22 38 82 77.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til Gislum Sogn: 8287fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. november 2017 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 49.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Bemærkninger til ansøgningen
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 49. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...