Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 december 2017

Organist

Sevel, Herrup og Trandum Kirker, Vinderup

Organist til Sevel, Herrup og Trandum Kirker

SEVEL MENIGHEDSRÅD

Stillingen som organist ved Sevel kirke, Herrup kirke og Trandum kirke i Holstebro Provsti er ledig til besættelse d. 1. januar 2018 eller d. 1. februar 2018. Stillingen er på 31 timer pr. uge.

Sevel, Herrup og Trandum sogne har ca. 2.000 indbyggere i alt, og der er god stabil kirkegang i de tre sogne.

Vi forventer, at du som organist vil tage kærlig hånd om musikledsagelsen til vores højmesser, gudstjenester og kirkelige aktiviteter og være med til at sikre en forsat udvikling af kirkemusikken til glæde for menighederne. Vi vil gerne have en organist, der engagerer sig i sognenes liv og vækst, og som vægter samarbejdet med præster og det øvrige personale, de frivillige i sognene og menighedsrådet højt. Samtidig er det vigtigt, at du som organist selvstændigt kan varetage og følge op på alle arbejdsopgaverne.

I sognene er der mange forskellige aktiviteter og det er derfor væsentligt at du både kan lide at spille klassisk og rytmisk kirkemusik. Menighedsrådet er åbent for nye ideer til, hvorledes du som organist kan udvikle musiklivet i de tre kirker.

Du får til opgave at videreudvikle de eksisterede kor. Målet er at skabe nogle velfungerende og dygtige kor, hvor både unge såvel som voksne gennem musikken og fællesskabet om koret, får skabt en tilknytning til kirkerne og folkekirkens budskab. I Sevel kirke bidrager ‘gelænderlærkerne’ (en stor gruppe af frivillige voksne sangere) til salmesangen.

I øjeblikket samarbejdes med nabosognene Vinderup og Sahl, men da præsternes virke og tjenesteplan ændres pr. 1. januar 2018 må det påregnes, at du som organist skal indgå i et større organistsamarbejde med flere organister. Hvordan ved vi ikke endnu, men vi håber, du vil bidrage positivt til at udvikle dette samarbejde på tværs af sognegrænser.

Vi søger en organist der hovedsagligt skal:

  • varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne, plejehjemsgudstjenester, særgudstjenester, kirkelige handlinger m.v.
  • forestå både et voksenkor og et børnekor samt babysalmesang
  • hjælpe præsten i forbindelse med minikonfirmander

Menighedsrådet ser positivt på, at du:

  • er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt og positivt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
  • har en pædagogisk tilgang og forståelse i arbejdet med børn og voksne
  • kan arbejde selvstændigt
  • har en positiv holdning til folkekirken

Orglet i Sevel kirke er et Th. Frobenius & Sønner 1964 – 8 stemmer, 1 manual og pedal, ombygget 2006.
Orglet i Herrup kirke er et Troels Krohn/Starup & Søn – 12 stemmer, 2 manualer og pedal, ombygget 2009. Og orglet i Trandum kirke er et Th. Frobenius & Sønner 1968 – 4 stemmer, 1 manual ikke pedal

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og tilhørende protokollat for kirkemusiker.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årlig 20.536,19 kr.(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Ansættelses af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør årligt for en fuldtidsstilling i nutidskroner kr. 286.922 og basisløntrin 2 udgør årligt for en fuldtidsstilling kr. 300.584. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årlig 34.609,21 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præst Hanne Marie Meyer på tlf.: 97 44 80 59, til formand for Herrup Menighedsråd Theodor Fihl på tlf. 97 45 20 81 eller kontaktperson Lars Hansen på telefon 61 75 99 75. I forbindelse med ansættelsessamtaler indhentes referencer. Ansættelse forudsætter tilfredsstillende børneattest.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8836fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 8. december 2017. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted 14. december 2017.

Om Sevel-Herrup-Trandum Sogne

Sevel-Herrup-Trandum er et aktivt lokalsamfund med et rigt foreningsliv, skole og købmand. Sognene ligger i et aktivt lokalområde med en lang tradition for kirkelig, folkelig og historisk interesse. Kirkerne har et godt samarbejde med borgerforeningerne i alle tre sogne. Mange forskellige aktiviteter udspringer fra kirkerne: babysalmesang, børneklub, børnekirke i en fælles campingvogn, minikonfirmander, børnekor og en stor KFUM spejdergruppe. Sammen har vi skabt en tradition for anderledes gudstjenester og en del fælles gudstjenester. Herudover arbejder vi sammen om koncerter og foredrag, samt fredagscafé og senioreftermiddage.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...