Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 december 2017

Afdelingsleder

Nord og Kunstnerhuset Karavana, Århus Kommune

Afdelingsleder til Kompetencecenter Nord og Kunstnerhuset Karavana i Borgercenter Nord

Om jobbet

Vi søger en erfaren lederkollega til et meget spændende lederjob med mange muligheder for udvikling.

Kompetencecenter Nord er en arbejdsplads med forskellige arbejdsfunktioner målrettet personer med udviklingshæmning. Arbejdsområderne omfatter bl.a. butiksdrift, glasværksted, tekstilværksted, træværksted, montage, kantinedrift og en aktivitetsgruppe. Der er et stort fokus på at skabe lærende arbejdsmiljøer i værkstederne og i private og offentlige virksomheder.

Karavana er et aktivitetshus for kunstnere med udviklingshæmning, der udfolder sig indenfor billedkunst, teater og musik. Karavana har smukke fysiske rammer med et skønt atelier, værksted, teater- og koncertsal. Karavana giver deltagerne mulighed for at bruge og udvikle sine kreative evner i et kunstnerisk miljø. Målet for Karavanas virksomhed er at komme ud i offentligheden med produktionerne. Senest har Kompagni Karavana spillet for fulde huse med Teaterkoncert Gasolin.

Visionen for den pædagogiske indsats i Borgercenter Nord er livsmestring for den aktive borger i det levede hverdagsliv, og vi arbejder derfor løbende på at udvikle vores tilbud.

Kompetencecenter Nord etablerer desuden arbejdspraktikker med henblik på efterfølgende ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. Det er målet at skabe et spændende og varieret pædagogisk arbejdstilbud med mulighed for individuel tilegnelse af arbejdsrelaterede kompetencer, sociale relationer og personlig udvikling. Aktuelt har vi sammen med Jobcenter Aarhus gang i et 3 årigt projekt medfinansieret af STAR, hvor vi laver øvepraktikker for målgruppen med udstationerede jobpædagoger i en række private virksomheder. Praktikkerne er trædesten til faste job i virksomhederne.

Herudover driver vi også Butik Unik som sælger kunsthåndværk og trævarer m.m. fra Kompetencecenter Nord.

Ledelsesopgaven omfatter ansvar for afdelingens daglige drift, økonomi, personale og sikring af udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Kompetencecenter Nord beskæftiger i øjeblikket ca. 110 borgere. Karavana beskæftiger 35 borgere.

Personalesammensætning

Socialpædagoger, musiklærer, værkstedsassistenter og forskellige gæstelærer i alt ca. 25 medarbejdere.

Reference

Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af både Kompetence Nord og Kunstnerhuset KARAVANA. Stillingen refererer til Centerchefen i Borgercenter Nord.

Stillingen

Vi søger en leder til Kompetencecenter Nord og Kunstnerhuset Karavana, som kan varetage den daglige ledelse i et tæt samarbejde med de meget kompetente medarbejdere.

Som afdelingsleder bliver du en del af et nyetableret Borgercenter i en rivende udvikling. Vi er en ledergruppe på 11, der arbejder tæt sammen om vores fælles vision: Livsmestring, som handler om at skabe de bedste betingelser for den aktive borger i det levede hverdagsliv.

Du kommer til at arbejde med personaleledelse og faglig ledelse med fokus på stabil drift, en økonomi i balance og i et tæt samarbejde med medarbejderne.

Din profil

Faglige kvalifikationer

Den ideelle kandidat har erfaring fra en lignende lederstilling – eller som teamleder/koordinator – fra et dagtilbud inden for specialområdet. Det er afgørende, at du motiveres af lederrollen og af at praktisere ledelse i tæt daglig dialog med borgerne og kolleger på tværs i Borgercentret og af Voksenhandicapområdet.

Vi lægger bl.a. vægt på, at du har flg. kvalifikationer:

 • Pædagogfaglig uddannelsesmæssig baggrund eller tilsvarende
 • Solid erfaring med ledelse på niveau med den aktuelle stilling samt lederuddannelse
 • Erfaring med tværfaglig ledelse.
 • Indsigt i lovgivning på voksenhandicap området.
 • Mestrer de grundlæggende administrative rutiner i relation til personale, økonomi og IT.
 • Erfaring med pårørendesamarbejde og teamudvikling.
 • Tværgående samarbejde internt i organisationen samt med eksterne samarbejdspartnere.
 • Indsigt i KRAP (kognitivt ressourcebaseret anerkendende pædagogik), OCN (open college network), neuropædagogik, ASK (alternativ supplerende kommunikation
 • Refleksive evner.
 • Fokus på det gode arbejdsmiljø, dialog og samarbejde.

Personlige kvalifikationer

 • Er drevet af et positivt menneskesyn, og kan inspirere dine omgivelser.Er en tydelig, synlig og engageret leder både i forhold til medarbejdere, borgere og pårørende.
 • Skal kunne arbejde i proces og samtidigt være en struktureret afslutter.
 • Har fokus på, at personalegruppen og den enkelte medarbejder er velfungerende, motiveret og afklaret omkring forventninger og målsætninger.
 • Har fokus på drift og løbende udvikling og forbedringer både af kerneopgaverne samt af processer og rutiner.
 • Som person er du i god balance og formår at bevare ro og overblik – også i perioder med travlhed og uforudsete udfordringer.
 • Har humor og er jordnær.
 • Gode kommunikationsevner både i skrift og tale

Derfor skal du vælge os

 • Du føler dig godt tilrette i en travl hverdag med mangeartede og udfordrende opgaver
 • Du får mulighed for at lede og understøtte teams til at spille godt sammen, og få medarbejdere og borgere til at trives og udvikles
 • Du motiveres af at arbejde i en tæt teamstruktur med ledelseskolleger, i et forum hvor vi udfordrer hinanden
 • Du ønsker at få indflydelse på at videreudvikle det nye Borgercenter Nord
 • Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og er arbejdsmiljøcertificerede
 • Vi er en lærende organisation med fokus på god ledelse og høj faglighed

Det er en krævende men også meget givende stilling. Der er gode muligheder for at gøre en stor og personlig forskel på et menneskeligt og samfundsmæssigt meget vigtigt område. Det gælder både i forhold til borgere, pårørende, kolleger og medarbejdere

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingen er omfattet af Ny Løn. Lønforhandling gennemføres med den forhandlingsberettigede organisation efter overenskomst.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen, og ønskes besat den 1. februar 2018 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerchef Mikael Eggert Jørgensen på tlf.: 93890190 og/eller til afdelingsleder Søren Thorbøll på tlf.nr. 51490530. Der er mulighed for rundvisning mandag d. 4. december kl. 12.30. Mødested: Kompetencecenter Nord, Katrinebjergvej 83, 8200 Aarhus N.

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 7. december 2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. december 2017.

Om os

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

Søg stillingen

 

Kilde: https://talentsplace.recruitmentplatform.com/syndication1/KMD/QWIFK026203F3VBQBV76GLOC8/DN/details.html?nPostingID=37792&nPostingTargetID=58148&option=52&sort=DESC&respnr=1&ID=QWIFK026203F3VBQBV76GLOC8&Resultsperpage=ALL&lg=DN&mask=aarhus
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...