Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 december 2017

Sogne­medhjælper/ Kirke- og kultur­medarbejder

Grenaa Menighedsråd

Sognemedhjælper/Kirke- og kulturmedarbejder til Grenaa Sogn

Grenaa Menighedsråd
Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Kirke, Grenaa Sogn er ledig pr. 1. januar 2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

  • Undervisning af minikonfirmander
  • Babysalmesang
  • Deltage ved børne- og ungdomsarrangementer
  • Skole- og kirkesamarbejde
  • Frivillig koordinator
  • Diverse diakonale opgaver
  • Delt kordegnefunktion ved gudstjenester

Grenaa Sogn har 13.773 indbyggere, 30 ansatte i sognet inkl. børne- og pigekor. Sognet er kendetegnet ved et aktivt kirkemiljø med mange aktiviteter for både børn, unge og ældre. I sognet er der to kirker, et kirkegårdskapel og en stor kirkegård. Vi har også en dejlig sognegård, hvor de fleste aktiviteter foregår.

Vi forventer, at du:

  • er udadvendt
  • god til både mundtlig og skriftlig kommunikation
  • har gode sociale kompetencer

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Norddjurs Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Grenaa Sogns Menighedsråd beliggende Nørregade 1, Grenaa
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jan Sørensen på telefonnummer 29461807/mail grenaa.sogn@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grenaa Kirkekontor, Nørregade 1, 8500 Grenaa eller på mail til 8231fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den tirsdag 12. december 2017.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort:
B Villig til at bruge egen bil i jobbet

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...