Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 december 2017

Sekretær

Kulturskolen i Skanderborg

Engageret og kompetent sekretær søges
Kulturskolen i Skanderborg søger en engageret og kompetent sekretær fra 1. februar 2018 med et ugentligt timetal på 25 timer.

Du kommer til at arbejde i administrationen, hvor arbejdet er meget varieret og i perioder travlt. På Kulturskolen bruger vi elektronisk skemalægning og registrering af elever, lærere og undervisning, så flair for IT og sammenhæng mellem systemer er vigtigt for os. Dine opgaver kan variere meget, men nogle af dine arbejdsopgaver kan være

  • kommunikation med forældre, elever, samarbejdspartnere og undervisere
  • skemalægning
  • elever ind og ud samt venteliste
  • ppkrævning af elevbetaling
  • håndtering af refusioner, restancer, fripladser mm
  • brugervejledning i elevdatabase for elever, forældre og undervisere.

Du sætter barren højt i forhold til grundig og ordentlig sagsbehandling og deadlines. Du agerer venligt og professionelt, og er skolens ansigt udadtil i forhold til forældre og samarbejdspartnere. Du har flair for IT og du har godt sprogbrug, både skriftligt og mundtligt. Du har stærke kommunikative og formidlende evner, og er selvledende samtidig med, at du ser dig selv som del af et team.

På Kulturskolen spiller vi hinanden gode, og vi har altid skolens overordnede mål for øje.

Du er rutineret i officepakken, har måske kendskab til Speedadmin og KMD’s programmer og er frisk på at lære nyt. Har du gode idéer, er vi er åbne overfor nye metoder og tilgange og glæder os til dine inputs.

Vi er Skanderborg Kommunes Kulturskole og har godt 45 ansatte, heraf 40 undervisere og vi underviser ugentligt over 1500 elever. Vores kerneopgave er fritidsundervisning i musik, dans, drama og billedkunst primært for børn og unge, og vi har desuden en del samarbejde med folkeskolen. Vi har kontor og undervisningsfaciliteter på Søtoften i Skanderborg, og underviser desuden på 16 lokaliteter i Skanderborg Kommune.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning

Ansøgning sendes via Skanderborg Kommunes hjemmeside eller jobnet.

Ansøgningsfrist er onsdag den 14. december 2017, og samtaler forventes, at blive holdt torsdag den 21. december 2017.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål kan mailes til kulturskolechef Julie Heebøll på julie.heeboell@skanderborg.dk.

Kilde: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/administration/ledig-stilling?job=true&WebAdId=41048
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...