Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 december 2017

Forsker

Nationalmuseets afdeling for Bevaring & Naturvidenskab, Brede

Forsker indenfor konservering af vanddrukne organiske arkæologiske materialer

Nationalmuseets afdeling for Bevaring & Naturvidenskab har en lang tradition for forskning og metodeudvikling i konservering af vanddrukne organiske materialer på internationalt niveau. Det er museets ambition at opretholde og videreudvikle denne position ved at opnormere området med en forsker, der dels skal bidrage til den videnskabelige udvikling af fagområdet og dels skal arbejde med praktiske konserveringsopgaver.

En varig stilling som forsker ønskes derfor besat i enheden Miljøarkæologi og Materialeforskning snarest muligt.

En del af arbejdet vil tillige foregå i enheden Magasinering og Kulturhistorisk Konservering, hvor der primært arbejdes med praktisk konservering.

Den valgte kandidat vil indenfor maksimalt 4 år overgå til en stilling som seniorforsker efter forudgående positiv faglig bedømmelse, hvor der vil blive lagt vægt på antallet og kvaliteten af peer reviewed publikationer og den opnåede videnskabelige udvikling af fagområdet.

Arbejdsområder

Videnskabelig udvikling af fagområdet konservering af vanddrukkent arkæologisk træ, herunder materialeforskning indenfor træ, trænedbrydning og andre organiske arkæologiske materialer samt deltagelse i praktiske konserveringsopgaver inden for området. Arbejdet vil foregå i et tæt samarbejde med museets øvrige forskere og udførende konservatorer indenfor fagområdet.

Den valgte kandidat skal:

 •  Udvikle og gennemføre konserveringsrelaterede forskningsprojekter indenfor vanddrukne organiske arkæologiske materialer
 • Publicere forskningsresultaterne i internationale peer reviewed tidskrifter
 • Deltage i alle aspekter inden for konservering, dokumentation, prøvetagning og analyser af vanddrukne organiske arkæologiske materialer i alle formater
 • Tiltrække ekstern finansiering og bidrage aktivt til den eksternt finansierede forsknings-, rådgivnings- og opdragsvirksomhed
 • Udvikle og fremme samarbejde med Nationalmuseets øvrige faglige enheder, og med relevante nationale og internationale partnere og institutioner

Kvalifikationer


Ansættelsens som forsker forudsætter, at du:

 • Har en ph.d.-grad indenfor fagområdet konservering af vanddrukkent arkæologisk træ
 • Har en kandidatgrad ¬fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Konservatorskolen eller en dermed ligestillet uddannelse
 • Har erfaring med international peer reviewed publicering
 • Har erfaring med praktisk konservering indenfor forskningsområdet
 • Har erfaring med at søge og opnå ekstern forskningsfinansiering
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Er udadvendt, samarbejdsorienteret og arbejder godt i teams
 • Har kørekort til kategori B

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet. Ansøgernes faglige kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Tjenestedet er Afdeling for Bevaring & Naturvidenskab beliggende i Brede, ca. 15 km nord for København

Stillingen som forsker er en videreuddannelsesstilling, hvor den valgte kandidat indenfor maksimalt 4 år efter ansættelsen skal bedømmes af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Udvalget vil lægge vægt på antallet og kvaliteten af peer reviewed publikationer og den opnåede videnskabelige udvikling af fagområdet. Det er en forudsætning for at overgå til stillingen som seniorforsker, at den fagkyndige bedømmelse er positiv.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen, der kan indleveres på dansk eller engelsk, skal være vedlagt et curriculum vitae, eksamensbevis, en komplet publikationsliste samt artikler/afhandlinger, som ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen.

Ansøgningen skal indsendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være modtaget af museet senest tirsdag den 20. december 2017.

Artikler/afhandlinger, som ikke kan uploades digitalt, skal indsendes i 3 eksemplarer til Nationalmuseet, Personale, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K og skal ligeledes være modtaget af museet senest tirsdag den 20. december 2017.

Hvis en publikation har mere end en forfatter, eller er resultatet af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Nationalmuseet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet. Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos vicedirektør Jesper Stub Johnsen, jesper.stub.johnsen@natmus.dk, tlf. 41 20 65 00 og enhedschef Peter Rasmussen, peter.rasmussen@natmus.dk, tlf. +45 41 20 65 45.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 730 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

 

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...