Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 februar 2018

1. solospiller i 2. violingruppen

Odense Symfoniorkester

ODENSE SYMFONIORKESTER  Musikchef: Finn Schumacker

En stilling som 1. solospiller i 2. violingruppen

Med tiltrædelse snarest muligt

Konkurrence afholdes lørdag den 17. marts 2018 i Odense Koncerthus

1 runde:

  • 1. og 2. sats med kadencer fra en af følgende koncerter:
  • A. Mozart: Koncert for violin nr. 3 i G-dur (KV. 216), nr. 4 i D-dur (KV. 218) eller nr. 5 i A-dur (KV. 219)

Uddrag fra orkesterlitteraturen.

2 runde:

  • 1. sats med kadence fra en af følgende koncerter:
  • Beethoven, Brahms, Sibelius, Tchaikovski eller Nielsen

Uddrag fra orkesterlitteraturen.

3 runde:

  • Franz Schubert: 2. violinstemmen fra strygekvartet Nr. 13 i a-mol ”Rosamunde”, D804, Op. 29, 1. sats.
  • Spilles sammen med musikere fra Odense Symfoniorkester

Uddrag fra orkesterlitteraturen.

1. og 2. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline den 19. februar 2018.   Bemærk venligst: Odense Symfoniorkester forbeholder sig ret til at tilbyde alternative stillinger (tutti) i forlængelse af konkurrencen.   Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden mandag den 19. februar 2018 kl. 12.00   Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link: http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/   Alle eksempler fra orkesterlitteraturen samt ensemblespil kan downloades som PDF på odensesymfoni.dk fra fredag den 23. februar 2018.

Al kommunikation/information vil ske via e-mail.

For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...