Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 februar 2018

Organist

Annisse og Ramløse kirker

Organist til Annisse og Ramløse kirker

RAMLØSE MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET

Annisse og Ramløse kirker søger en organist med tiltrædelse senest 1. maj 2018. Stillingen er på 26 timer pr.uge. Der er gode muligheder for udvidelse af stillingen i takt med nye initiativer.

De 2 kirker indgår i et fælles pastorat – Frederiksværk Provsti i Helsingør Stift. Kirkerne har et meget tæt samarbejde om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Annisse og Ramløse har henholdsvis 1824 og 2560 medlemmer af Folkekirken.

Ansættelse sker ved Ramløse Sogns Menighedsråd, Frederiksværkvej 132, 3200 Helsinge.

 

Vi er to godt samarbejdende menighedsråd og en velfungerende personalegruppe, der lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne.

Vi tilbyder meget og forventer meget.

 

Menneskelige kvalifikationer

 

Vi søger en positiv, fleksibel og samarbejdsorienteret person.

 

Faglige kvalifikation

 

Vi søger en klassisk velfunderet organist, som derudover vil vægte udviklingen af det rytmiske i samarbejde med præster og personale. Vi har et gospelkor, som vi satser på at videreudvikle, og det påhviler desuden organisten at stå for at arrangere koncerter m.v.

Organisten skal være fagligt velfunderet med DOKS el. PO-uddannelse, samt rytmisk orienteret på et solidt niveau. Gerne erfaring med Gospelkor.

 

Jobindhold (udover kirkernes traditionelle gudstjenester og kirkelige handlinger)

 

Leder af kirkernes gospelkor

Deltage i konfirmandundervisning.

Udvikling af kirkernes rytmiske gudstjenester

Planlægning og gennemførsel af sangaftener.

Planlægning af sommerkoncerter i samarbejde med områdeorganisten

Samarbejde med præster, personale, menighedsråd og være en del af aktivitetsudvalget.

Orgler og andre instrumenter

Annisse:

Orgel fra 2009, bygget af orgelbygger Gunnar Husted.

13 stemmer, fordelt på Hovedværk, Svelleværk og Pedal.

I alt 750 piber.

Ramløse:

Orgel fra 1972, bygget af Th. Frobenius og Sønner.

10 stemmer, 2 manualer og pedal.

Hovedværk: Rørfløjte 8, Principal 4, Spidsfløjte 2, Mixtur II.

I alt 564 piber

 Øvrige instrumenter til rådighed:

Klaver i menighedshuset i Annisse og Flygel i Sognelængen i Ramløse. Desuden rytmiske instrumenter: El klaverer, elguitarer, elbas, trommesæt og diverse slagtøj

Løn

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere som kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,12 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/34.609,20 kr. (nutidskroner) Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist: Den 15. februar 2018 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler og prøvespil i Annisse kirke: Uge 9 og 10.

Ved spørgsmål om stillingen rettes henvendelse til præsterne:

Michael Porsager, Tlf.: 22342002

Jeanne von Benzon, Tlf.: 24917970

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet i Ramløse:

7395fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...