Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 februar 2018

Fundraiser

Nationalmuseet, KBH

Nationalmuseet søger en fundraiser, der i samarbejde med museets direktør kan omsætte museets profil og brand til attraktive partnerskaber og sikre et fortsat højt niveau af ekstern finansiering til museets mange aktiviteter. Vedkommende skal være med til at udbygge de seneste års niveau for ekstern finansiering gennem kvalitetssikring af fundraisingen og igennem nye former for samarbejder. Fundraiseren refererer direkte til direktøren.

Arbejdsområde

Vi søger en fundraiser, hvis primære opgave er at assistere og rådgive direktøren i dialogen med museets eksterne bidragsydere og samarbejdspartnere, og yde sparring i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering af museets aktiviteter, særligt på formidlingsområdet.

Stillingen rummer følgende hovedopgaver:

 • Sikre et kontinuerligt strategisk overblik og udvikle porteføljen af museets eksterne samarbejdspartnere/donorer, herunder særligt fonde
 • Idégenerere, planlægge og medvirke i gennemførelsen af opgaver omkring arbejdet med fundraising i forbindelse med museets aktiviteter
 • Tage initiativ til møder med potentielle og eksisterende samarbejdspartnere
 • Vedligeholdelse af fondsrelationer i øvrigt

Kvalifikationer

Som fundraiser på Nationalmuseet er din primære funktion at assistere direktøren. I det perfekte match er dette balanceret med en evne, lyst og vilje til at samarbejde med museets Formidlingsenhed, museets mange udstillingssteder, samt museets Kommercielle enhed.

Du skal derfor have og kunne dokumentere følgende faglige kompetencer:

 • Indgående erfaring med fondsverdenen og fondsansøgninger
 • Erfaring med fundraising på strategisk niveau inklusiv pleje og udvikling af en portefølje af eksterne samarbejdspartner
 • Erfaring fra kulturområdet
 • Stærkt og relevant netværk til særligt fonde
 • Sikker og overbevisende skriftlige og mundtlige formuleringsevner

Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund, men du kan også have en anden form for videregående uddannelse.

Stillingen kræver endvidere, at du har følgende personlige egenskaber:

 • Du arbejder selvstændigt, tager initiativ, er nem at arbejde sammen med og bidrager til et positivt samarbejdsklima
 • Du er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, når situationen kræver det

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i staten. Det vil være muligt at forhandle et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 23. februar 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13 og eventuelle 2. samtaler i uge 16.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos direktør Rane Willerslev, tlf. 4120 6000, e-mail: Rane.Willerslev@natmus.dk, eller vicedirektør Camilla Mordhorst, tlf. 4120 6900, e-mail: Camilla.Mordhorst@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 730 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab, Museer og Slotte samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

 

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...