Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 marts 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Tuse Næs Menighedsråd

Kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Udby og Hørby Kirker, Tuse Næs Sogn og Hagested Kirke, Hagested Sogn er ledig til tiltrædelse pr. 1/4 2018, eller snarest muligt derefter.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

  • Vedligeholdelse af hjemmesider, og kirkens tilstedeværelse på sociale medier.
  • Stå for PR-arbejde, herunder grafiske opgaver såsom layout af bl.a. hæfter plakater og annoncer.
  • Deltage i undervisningen af ‘mini-konfirmander’
  • Udføre forefaldende arbejde ved kirkelige arrangementer
  • Lettere sekretærhjælp.

Hagested Sogn har 1281 indbyggere og 3 ansatte i sognet.
Tuse Næs Sogn har 2226 indbyggere og 6 ansatte i sognet.
Sognene er kendetegnet ved være landsogne, hvor vi anvender musikken som et vigtigt indhold i gudstjenesten. Der arbejdes i høj grad sammen med øvrige institutioner og foreninger i lokalsamfundene.

Vi forventer, at du:

  • Kan arbejde selvstændigt, men også i høj grad kan samarbejde med præsten, det øvrige personale og menighedsrådene.
  • Sætter pris på en god og behagelig omgangstone.

Ansættelse sker ved Tuse Næs Sogns Menighedsråd beliggende Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 291.121kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner) ved fuldtidsstilling.
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 304.984 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Niels Jørgensen: Tuse Næs Menighedsråd på telefonnummer : 59461504/mail : tusenaes.sogn@km.dk

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tuse Næs Menighedsråd, Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk, eller på mail til tusenaes.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20/3 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 26/3-2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...