Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 marts 2018

Leder

Kultur V, Valby

Leder med stærke økonomistyringskompetencer til nyoprettet stabsenhed i Kultur V

Valby og Sydhavnen

Kultur V i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune er på jagt efter en skarp leder med et stort drive til en nyoprettet stabsenhed. Du får ansvaret for at føre den nye enhed ind i en sikker drift, og du får opgavevaretagelse og interne samarbejdsflader til at falde i hak, når staben går fra at være en kasse i et organisationsdiagram til at gå i luften i praksis.

Som vores nye leder får du ansvaret for

 • Overblik over vores samlede bruttobudget på ca. 80 mio. kr.
 • Budgetproces, regnskabsaflæggelse og controlling
 • Den daglige drift af alle administrations- og økonomiopgaver i Kultur V
 • Ledelsesinformation og intern kommunikation
 • Direktions- og politikerbetjening samt betjening af Kultur V’s MED-udvalg
 • Understøttelse af tværgående strategi-, forretnings- og organisationsudvikling internt i Kultur V

Det er et særligt element i stillingen, at du skal have stærke kompetencer og erfaringer indenfor strategisk økonomistyring og have interesse for den praksisnære økonomidrift. Du skal desuden være indstillet på selv at have en relativt stor udførende rolle i enheden.

Udover et stærkt økonomifagligt afsæt er det endelig en forudsætning, at vores kommende lederkollega har flair og interesse for at stå i spidsen for klassiske stabsopgaver som oplistet i ovenstående, herunder for eksempel intern kommunikation og procesunderstøttelse.

Vi ønsker os en leder, der kan sætte kryds ved følgende 

 • Kendskab til kommunal økonomi og erfaring med budgetprocesser, økonomidrift og økonomistyring
 • Ledelseserfaring eller talent for ledelse og lyst til at påtage sig personaleansvar
 • Skabe motivation og holdånd og danne stærke samarbejdsrelationer i en kompleks og decentral organisation
 • Har et stærkt koordinerende overblik og en struktureret og pragmatisk tilgang til opgaveløsningen
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation og med at udarbejde gode og klare beslutningsoplæg
 • Kan tænke helhedsorienteret på tværs af forskellige fagområder
 • Tænker i muligheder frem for udfordringer

Du får personaleansvar for ca. tre medarbejdere. Udover den faste bemanding vil en del af enhedens opgaver blive løst af medarbejdere, som deler deres arbejdstid mellem staben og de øvrige enheder i organisationen.
Der vil være en vigtig ledelsesmæssig opgave i at skabe godt samarbejde og sammenhold internt i staben såvel som med resten af organisationen. Du vil samtidig skulle indgå aktivt i en række samarbejder med de øvrige dele af Kultur- og Fritidsforvaltningen, herunder i særdeleshed det centrale økonomi- og HR-center.

Om Kultur V

Kultur V er en af fire decentrale, organisatoriske enheder under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Kultur V samler alle biblioteker, borgerserviceindgange, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i Valby, Vanløse, Vesterbro og Sydhavnen. Vi nærbetjener 164.000 københavnere, hvilket er lidt over en fjerdedel af Københavns Kommune, med litteratur-, bevægelses- eller kulturoplevelser – helst i samskabelse med københavnerne selv.

Vi råder over 18 forskellige lokationer. Vi tilbyder alt fra pensionistsvømning, over digitale værkstedstilbud, borgerservice, koncerter i samarbejde med professionelle aktører i VEGA, holdundervisning i dans for børn, litteraturformidling til elitesportsbegivenheder. Vi har kort sagt hele paletten af kultur- og fritidstilbud til den almindelige københavner.

Bydelschefen er øverste leder af Kultur V med reference til direktionen i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Ledelsesgruppen i Kultur V består derudover af fire ledere, der varetager den daglige ledelse af 18 kultur- og fritidsinstitutioner med ca. 75 fastansatte medarbejdere. Du bliver en del af ledergruppen med reference til bydelschefen.

Via følgende link finder du oplysninger om Kultur- og Fritidsforvaltningen som arbejdsplads: http://www.kk.dk/artikel/kultur-og-fritidsforvaltningen-som-arbejdsplads

Ansøgning og ansættelse

Fysisk bliver dit arbejdssted på en af Kultur V’s institutioner i Valby.
Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst, og du vil blive indplaceret som chefkonsulent.
Stillingen er på fuld tid.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chef for Kultur V Rikke Skovbølling Brandt på 2382 1160 på hverdage i tidsrummet kl. 8.30-9.00.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 16. marts 2018
Vi forventer at kontakte udvalgte kandidater den 20. marts 2018 om eftermiddagen med henblik på afholdelse af samtaler den 22. marts 2018 fra kl. 9.00.

Kontaktpersoner

Rikke Skovbølling Brandt
23821160 (Telefon)

Arbejdsgiver

Valby og Sydhavnen
Borups Allé 177
2400 København NV

(Arbejdspladsen ligger i Københavns kommune)

Ansøgning

søg via virksomhedens hjemmeside

 

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...