Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 marts 2018

dygtige og dedikerede undervisere

Hoptrup Efterskole

Hoptrup Efterskole søger dygtige og dedikerede undervisere

Fra august 2018 søger vi 1-2 nye kollegaer, der har lyst til at gøre en positiv forskel for vores elever.

Med scenekunsten som løftestang er det vores mission at give vores elever en tryg ramme, hvori de kan modnes og udvikle sig som de mennesker de er, og samtidig dygtiggøre sig inden for linjefagene musik, dans, teater, musical eller sceneteknik.

Vi kan tilbyde vores kommende kollega undervisning inden for følgende områder:

Musicallinje

Vores højt profilerede musicallinje har brug for at blive suppleret med en underviser, der har stærke kompetencer inden for skuespil og dans. Vi ønsker os en kollega, der har erfaring med musicalgenren og som kan se sig selv i rollerne som både underviser, iscenesætter, koreograf og instruktør.

Scenetekniklinje

Undervisningen på vores scenetekniklinje er målrettet den virkelige verden. Derfor har vi brug for en underviser, der med dedikation og overblik kan bibringe vores elever den grundlæggende viden inden for lyd og lys, således at de er godt rustede til at fortsætte i faget efter et år på Hoptrup Efterskoles scenetekniklinje.

Boglige fag

Vi vægter en solid og inspirerende boglig undervisning meget højt, og leder efter undervisere, der kan byde ind på ét eller flere af følgende fag: Dansk, tysk, engelsk, fransk, historie, samfundsfag, kristendom.

Alt det andet…

De faglige kompetencer og lysten til at udfordre eleverne på deres faglighed – både i linjefagene og i de boglige fag er naturligvis vigtig. Men mindst lige så vigtig er lysten til at gå ind i arbejdet med alt det andet på vores efterskole. Der kan i stillingerne indgå aften- og weekendtilsyn, kontaktlærerfunktion, undervisning i vores periodefag (valgfag) og meget andet.

Endelig håber vi at vores kommende kollega(-er)

  • er indstillet på en uforudsigelig hverdag med mange forskelligartede opgaver
  • er fagligt og pædagogisk velovervejet
  • vil engagere sig i vores mange aktiviteter, i undervisningen og i elevernes hverdag, som et autentisk og synligt voksent menneske

Yderligere oplysninger fås hos forstander Ken Petersen på skolens telefonnummer 74 57 10 14 – hverdage (undtaget onsdag) mellem 10 og 12. Ansøgningsfrist 26. marts 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 15. Ansøgning fremsendes på mail til mail@hoptrupefterskole.dk – skriv ”ansøgning” i emnefeltet.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og lærernes centralorganisation.

Annonce
Henter jobs...