Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 juni 2018

2. solo­trompetist med pligt til 1. solo

Odense Symfoniorkester

ODENSE SYMFONIORKESTER
Musikchef: Finn Schumacker

En stilling som 2. solotrompetist med pligt til 1. solo

Med tiltrædelse medio august 2018 eller snarest muligt

Konkurrence afholdes torsdag den 28. juni 2018 i Odense Koncerthus

1. runde:        Honegger: ”Intrada”

2. runde:       Haydn: Trompetkoncert, 2. sats spillet på Bb-trompet                       Uddrag fra orkesterlitteraturen

  • runde: Uddrag fra orkesterlitteraturen spillet med trompetgruppen
  • runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 8. juni 2018.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 8. juni 2018 kl. 12.00  

Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link:

http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/   Alle eksempler fra orkesterlitteraturen samt ensemblespil kan downloades som PDF på odensesymfoni.dk fra torsdag den 14. juni 2018.

Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk   Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...