Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 april 2018

Lektorat i orgel

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Lektorat i orgel
Ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opslås en deltidsstilling som lektor i orgel på kirkemusikuddannelsen.

Stillingsindhold

Den kommende lektor skal kunne varetage undervisning på hovedfagsniveau i solistisk orgelspil og i liturgisk orgelspil. Stillingen indeholder kunstnerisk virksomhed, kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV) og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed samt evt. forskning (Foku). Stillingen omfatter studieadministrative forpligtelser i forbindelse med fx tilrettelæggelsen af undervisning, studieplaner, eksamensplaner og medvirken ved eksaminer. Hvervet som faggruppeleder forventes således at indgå. Hertil kommer administration og tilsyn med orgler.

Kvalifikationer

Der foretages en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:

  • Betydelig kunstnerisk karriere på højt niveau/kunstnerisk virke på internationalt niveau
  • Bred undervisningserfaring i kirkemusik/orgel indtil det højeste niveau
  • Selvstændig kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og/eller pædagogisk udviklingsarbejde på internationalt niveau
  • Studieadministrativ erfaring, herunder gerne faglig ledelseserfaring

Ansøgningen må belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer samt indeholde en nærmere redegørelse for hvilke personlige og faglige mål, som ansøgeren har for varetagelse af stillingen. I ansøgningen skal desuden indgå beskrivelse af et eller evt. flere Foku-projekter.

Ansøgeren forventes at bidrage til en videreudvikling af de fagligt/pædagogiske aspekter af kirkemusik i lyset af de krav, som stilles til organister i det aktuelle og fremtidige musikliv. Indgående kendskab til det primære kirkemusikalske arbejdsmarked i Folkekirken kan indgå i bedømmelsen.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til de i stillingsindholdet nævnte krav. Ansøgning, CV, eksamensbeviser m.v. indsendes elektronisk. Forsknings- eller kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde, som ansøgeren ønsker skal indgå i bedømmelsen, kan enten indsendes elektronisk eller indsendes separat pr. post (fx bøger, CD’er og andet materiale i fem eksemplarer). Indsendt materiale kan ikke forventes returneret.

Lektoren forventes at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige undervisere på området, herunder om fornyelse og videreudvikling af faget kirkemusik/orgel. Arbejdsopgaverne, herunder stillingens Foku-omfang, aftales med rektor.

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt, at alle ansatte også kan varetage undervisning på engelsk. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesgraden forventes at blive på ca. 40 pct. af fuld tid for en tidsbegrænset periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten og efter reglerne i stillingsstrukturen for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet. Til en stilling som lektor er knyttet et stillingsbestemt pensionsgivende tillæg.

Ansættelsesprocedure følger Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 12. december 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. I forbindelse hermed foretages en kvalifikationsbedømmelse af ansøgerne.

Yderligere oplysninger findes på www.dkdm.dk eller ved henvendelse til rektor Bertel Krarup på tlf. 72 26 72 26.

Ansøgning skal være konservatoriet i hænde senest fredag den 20. april 2018 kl. 12.00

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Rosenørns Allé 22
  • 1970 Frederiksberg C
  • Danmark
  • Email: berit.lundberg@dkdm.dk

Ansøgning

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...