Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 april 2018

Organist

15 t/uge

Givskud og Gadbjerg kirker

Organist søges til Givskud og Gadbjerg kirker

Givskud kirke
En stilling som organist ved Givskud og Gadbjerg Kirker, Givskud – Gadbjerg Pastorat, Grene Provsti er ledig pr. 1. juni 2018.
Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Givskud og Gadbjerg Kirker samt lejlighedsvis ved andre lokaliteter.
  • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester på 2 friplejehjem.
  • Medvirke ved sognearrangementer samt lejlighedsvis ved konfirmandundervisning.

Givskud Sogn har 1144 indbyggere og Gadbjerg Sogn 1368 indbyggere, der er 9 ansatte i pastoratet.
Givskud og Gadbjerg Sogne er kendetegnet ved:

  • Et to-sogns pastorat, der er en attraktiv arbejdsplads med god trivsel og erfarne medarbejdere.
  • Et godt arbejdsklima i 2 nyistandsatte gamle landsby- /sognekirker.
  • Et godt fritidsliv med mange foreninger, KFUM spejdere og FDF`er samt idrætshaller og sportsanlæg i begge sogne.

Orglet i Givskud Kirke er fra Jysk Orgelbyggeri fra 1959 med 6 stemmer, 1 manual og 1 pedal.
Orglet i Gadbjerg Kirke er et nyere Bruno Christensen med 8 stemmer, 1 manual og 1 pedal.
Vi forventer, at du:

  • Er uddannet organist – men dygtige musikere med relevante kompetencer kan også komme i betragtning.
  • Er fortrolig med gudstjenestens liturgi.
  • Har interesse for folkekirken og lyst til at være en del af kirkens liv og vækst samt har en positiv og venlig fremtræden overfor kirkens menighed og brugere.
  • Er fleksibel, positiv og bidrager til et godt samarbejde med præsten, øvrige ansatte og menighedsrådet.

Ansættelse sker ved Givskud – Gadbjerg Sognes Menighedsråd beliggende Hærvejen 167, 7323 Give.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Henriette H. Jørgensen på telefonnummer 75 73 00 10, mail hhjo@km.dk eller Hanne Sørensen på telefonnummer 60 53 68 26, mail 7975fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hanne G. Sørensen, Gadbjergvej 11, 7321 Gadbjerg eller på mail til 7975fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. april 2018 kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest samt eventuelt referencer.

Givskud – Gadbjerg Sogns Menighedsråd

Kørekort:
B

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...