Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 april 2018

Lektorat i musikhistorie

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opslås en deltidsstilling som lektor i musikhistorie og formidling.

Stillingsindhold 

Den kommende lektor skal kunne varetage undervisning i musikhistorie og formidling efter gældende studieordninger. Stillingen indeholder kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed samt evt. forskning (Foku). Stillingen omfatter endvidere studieadministrative forpligtelser, herunder medvirken i prøver og eksaminer samt andet studieadministrativt arbejde, bl.a. med henblik på løbende udvikling af studieordningerne.

Kvalifikationer  

Der foretages en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:

  • Bred undervisningserfaring i den klassiske musiks historie
  • Selvstændig kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), pædagogisk udviklingsarbejde på internationalt niveau og/eller forskning på internationalt niveau.

Ansøgningen må belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer samt indeholde en nærmere redegørelse for hvilke personlige og faglige mål, som ansøgeren har for varetagelse af stillingen. I ansøgningen skal desuden indgå beskrivelse af et eller evt. flere Foku-projekter.

Ansøgeren forventes at bidrage til en videreudvikling af de fagligt/pædagogiske aspekter af fagene musikhistorie og formidling i lyset af de krav, som stilles til udøvende og skabende musikere samt musikpædagoger i det aktuelle og fremtidige musikliv. Relevante oplysninger om ansøgerens eventuelle virke som udøvende musiker og/eller som musikformidler kan indgå i bedømmelsen.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til de i stillingsindholdet nævnte krav. Ansøgning, CV, eksamensbeviser m.v. indsendes elektronisk. Forsknings- eller kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde, som ansøgeren ønsker, skal indgå i bedømmelsen, kan enten indsendes elektronisk eller indsendes separat pr. post (fx bøger, CD’er og andet materiale indsendes i fem eksemplarer). Indsendt materiale kan ikke forventes returneret.

Lektoren forventes at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige undervisere på området, herunder om fornyelse og videreudvikling af faget musikhistorie. Arbejdsopgaverne, herunder stillingens Foku-omfang, aftales med rektor.

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt, at alle ansatte også kan varetage undervisning på engelsk. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelsesgraden forventes at blive på ca. 30 pct. af fuld tid for en tidsbegrænset periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten og efter reglerne i stillingsstrukturen for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet. Til en stilling som lektor er knyttet et stillingsbestemt pensionsgivende tillæg.

Ansættelsesprocedure følger Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 12. december 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. I forbindelse hermed foretages en kvalifikationsbedømmelse af ansøgerne.

Yderligere oplysninger findes på www.dkdm.dk eller ved henvendelse til rektor Bertel Krarup på tlf. 72 26 72 26.

Ansøgning skal være konservatoriet i hænde senest fredag den 20. april 2018 kl. 12.00.

Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...