Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 april 2018

Guitarlærer

Kulturskolen Viborg

Kulturskolen Viborg søger ny guitarlærer

Kulturskolen Viborg søger ny guitarlærer med tiltrædelse pr. 6. august 2018. Der vil være tale om en deltidsstilling på 16 timer ugentligt svarende til 16/37 ansættelse.

Profil: Den nye lærer forventes at være konservatorie uddannet eller have anden tilsvarende uddannelse. Læreren skal mestre undervisning fra begynder til viderekomne både i rytmisk og klassisk musik. Vedkommende skal kunne undervise i sammenspil både med rytmisk band og akustisk guitar-sammenspil samt holdundervisning på begynderniveau. Der vil være særligt fokus på de klassiske elever, hvor den nye lærer skal kunne undervise på alle niveauer inkl. talent- og MGK elever.

Forventninger til den gode lærer på Kulturskolen Viborg:

  • Den gode musiklærer vægter det kunstneriske og pædagogiske aspekt af undervisningen ligeværdigt i en naturlig balance. Læreren har et højt kunstnerisk og instrumentalt/sangligt niveau og har egen aktiv karriere som kunstner/musiker i et vist omfang.
  • Som underviser tager læren afsæt i elevens potentiale og udvikler dette med god progression i undervisningen. Læreren møder eleven, hvor denne er menneskeligt, fagligt og socialt, og sikrer at der både finder musikalsk læring og personlig udvikling sted.
  • Helt afgørende for musikudøvelse er at soloundervisning og sammenspil går hånd i hånd, og enhver lærer skal tage ansvar for elevens samlede udvikling, herunder sikre at der finder sammenspil eller holdundervisning sted allerede tidligt i undervisningsforløbet.
  • Spilleglæde i godt samspil med kreativitet og fællesskab er Kulturskolens DNA. Alle lærere forventes at mestre soloundervisning, holdundervisning og ensemble undervisning/ledelse.
  • Den gode lærer indgår aktivt i Kulturskolens hverdag og er en god kollega, som tager ansvar for Kulturskolens samlede udvikling og indgår medskabende i det kollegiale og faglige fællesskab.
  • Læreren evner at tilrettelægge undervisningen og egen forberedelse på egen hånd, og gode samarbejdsevner er en forudsætning.
  • Den gode lærer har fuld forståelse for at bredde og elite er hinandens forudsætning, og læreren har gode evner til formidling både overfor børn og voksne.
  • Den gode lærer sikrer en god, regelmæssig og positiv dialog med hjemmet og Kulturskolens mange interessenter.
  • Den gode lærer tager aktivt medansvar for fortsat tilgang af nye elever, og arbejder vedholdende på at skabe forøget interesse for musiklivet på Kulturskolen Viborg.

Info om Kulturskolen Viborg: Kulturskolen Viborgs mission er at give borgerne i Viborg Kommune glæden ved at skabe, udøve og opleve kunst og kultur. Vi ønsker at være kendte for kvalitet og nytænkning – både fagligt og pædagogisk – og tiltrække anerkendte kunstnere og kulturpædagoger fra ind- og udland.

Der er PT ca. 1.000 elever på Kulturskolen af hvilke de 670 er elever på musikafdelingen. Der er pt fire guitarlærere ansat.

Kulturskolen Viborg: http://kulturskolen.viborg.dk

Basis info:

Stillingen vil være en fastansættelse på deltid, som er omfattet af Overenskomst for musikskolelærere mellem KL og FMM (fællesudvalget for Musikundervisere indenfor Musikskoleområdet)

Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. april kl. 12.00.

Ansøgning inkl. CV sendes på mail til pakj@viborg.dk.

Alle ansøgere vil modtage svar.

Jobsamtale forventes at finde sted den 8. maj.

Yderligere info: Musikfagskoleleder Palle Kjeldgaard pakj@viborg.dk tlf.: 8787 3664

 

Kilde: http://musikskolen.dmpf.dk/media/105119/guitarlaerer-stillingsopslag-viborg.pdf
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...