Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 maj 2018

Organist

Tømmerby-Lild Pastorat, Thisted Provsti

Organist søges til Tømmerby-Lild Pastorat, Thisted Provsti
Stillingen som organist ved Tømmerby Kirke, Lild Kirke og Lildstrand Kirke,

Thisted Provsti er ledig og ønskes besat 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Vi søger en organist, der

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelseved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik
 • kan lede babysalmesang
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en stilling på 27 timer pr. uge
 • en stilling, hvor der med den rette organist er gode udviklingsmuligheder. Vi drømmer om, at udvide vores lejlighedskor til både børne- og voksenkor.
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præst og to menighedsråd

Ansættelse af en kirkemusiker

vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet

 • 270.327 kr. – 395.092 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 20.836,75 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriet cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater.

 • i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.
 • Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 • Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)

aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet.

 • Der ydes et rådighedstillæg på kr. 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 – 3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Tømmerby menighedsråd – Else Gregersen, Tlf.: 21 60 16 54

Kontaktperson i Lild menighedsråd – Annelise Søndengaard, Tlf.: 21 60 56 42

Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst – Tlf.: 97 99 10 02

Ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag d. 25. maj 2018 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Else Gregersen

mail: 8714fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 23

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 • der er tre måneders prøvetid.

 Generelle informationer:

Orglet i Tømmerby kirke er et P. Bruhn & Søn fra 1990, 2 manualer, 18 stemmer og pedal

Orglet i Lild kirke er et Th. Frobenius & Sønner fra 1969, 2 manualer, 10 stemmer og pedal

Orglet i Lildstrand kirke er Jydsk Orgelbyggeri fra 1979, 1 manual, 4 stemmer, ingen pedal

Læs mere

Læs mere om sognene på https://sogn.dk/toemmerby/ og https://sogn.dk/lild/

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Else Gregersen
Hovednummer: 21601654
8714fortrolig@SOGN.DK

Arbejdsgiver

TØMMERBY MENIGHEDSRÅD
Håndværkervej 16
7741 Frøstrup
(Arbejdspladsen ligger i Thisted)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...