Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 august 2018

Timelærere

Syddansk Musikkonservatorium

På Syddansk Musikkonservatorium er der under forudsætning af et fornødent timetal et antal timelærerstillinger i nedenstående fag på uddannelsen Rytmisk Samtidsmusiker i Esbjerg til besættelse fra studieåret 2018/19:

  • hørelære
  • teori/arrangement
  • musikorientering/musikhistorie
  • bifagsklaver

Stillingerne indebærer:

• Undervisning og forberedelse heraf samt forberedelse og deltagelse ved egne studerendes eksamen

Generelle kvalifikationer

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgernes generelle kvalifikationer, hvor der lægges vægt på:

  • Kunstnerisk eller akademisk uddannelse fra en højere uddannelsesinstitution
  • Erfaring med undervisning på konservatorieniveau eller tilsvarende relevant erfaring på videregående uddannelsesniveau
  • Betydeligt kunstnerisk virke, hvor det er relevant

Der vil endvidere blive lagt vægt på viden om og indsigt i pædagogiske metoder og pensum/repertoire inden for fagområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning, sats 1. Lønnen pr. undervisningstime inkl. forberedelse udgør pr. 1/4 2018 kr. 606,90. Hertil kommer 12,5 % i feriepenge.

Syddansk Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium Info: Danish National Academy of Music Danish National Academy of Music Tlf. +45 6311 9900 Islandsgade 2 Kirkegade 61 Mail info@sdmk.dk DK-5000 Odense C. DK-6700 Esbjerg Web www.sdmk.dk

Generelt for alle stillinger:

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder der en faglig bedømmelse sted af alle ansøgere.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Ansøgning

Evt. henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til vicerektor Martin Gade på 2043 6601.

Ansøgning og relevant dokumentation (CV/eksamensbeviser) mailes til Syddansk Musikkonservatorium / Liselotte Olsen (llo@sdmk.dk) senest 3. august 2018 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Syddansk Musikkonservatorium Info: Danish National Academy of Music Danish National Academy of Music Tlf. +45 6311 9900 Islandsgade 2 Kirkegade 61 Mail info@sdmk.dk DK-5000 Odense C. DK-6700 Esbjerg Web www.sdmk.dk

 

Kilde: http://www.sdmk.dk/om-sdmk/ledige-stillinger.html
Annonce
Annonce

Perfect pitch

kursus
23 aprKøbenhavn
9 majAarhus

Prissætning, forhandling og salg/booking for freelancemusikere

Læs mere
Henter jobs...