Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 august 2018

Timelærerstilling i komposition

Det Jyske Musikkonservatorium

Timelærerstilling i komposition, klassisk afd. Aarhus

På Det Jyske Musikkonservatorium er der en timelærerstilling i komposition og entreprenørskab for komponister, klassisk afd. Aarhus til besættelse fra studieåret 2018/19.

Stillingen 

Stillingen omfatter primært undervisning og dertil hørende forberedelse samt evt. forberedelse og deltagelse ved egne studerendes eksaminer. Andre opgaver kan aftales med studielederen.

Hovedfagets indhold er beskrevet i studieplanerne, som findes på konservatoriets hjemmeside:

Relevante studieplaner er:

Kvalifikationer/ansøgning 

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgernes generelle kvalifikationer, hvori der lægges vægt på de uddannelsesmæssige-, kunstneriske- og erfaringsmæssige kvalifikationer.

Der vil endvidere blive lagt vægt på relevant viden om og indsigt i pædagogiske metoder og pensum/repertoire inden for fagområdet.

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt, at alle undervisere kan varetage undervisning på engelsk.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder en faglig bedømmelse sted.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Studieleder Robert Bøgelund Vinther på rbv@musikkons.dk eller 7226 7429.

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.
Frigørelsesattest udstedes efter anmodning.

Ansøgning 

Ansøgningsfrist: 8. august 2018 kl. 12.
Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Det Jyske Musikkonservatorium er Danmarks største konservatorium med over 400 studerende fordelt på 2 afdelinger beliggende i Aarhus og Aalborg. DJM udbyder uddannelser indenfor klassik, rytmisk og elektronisk musik. Det Jyske Musikkonservatorium er en moderne og innovativ musikuddannelses- og kulturinstitution, der gennem lokal forankring udøver national og international virksomhed. Med udgangspunkt i den højeste kvalitet i uddannelse, forskning og international virksomhed er Det Jyske Musikkonservatorium en aktiv og engageret medspiller i musiklivet. Læs mere på www.musikkons.dk

Søg stillingen

 

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=114359&MediaId=5
Annonce
Annonce

Perfect pitch

kursus
23 aprKøbenhavn
9 majAarhus

Prissætning, forhandling og salg/booking for freelancemusikere

Læs mere
Henter jobs...