Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 juli 2018

Chef for Historie & Kunst

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, KBH

Chef for Historie & Kunst i Københavns Kommune

Har du en stor drivkraft og et stærkt ledergen kombineret med solid viden om den københavnske kulturverden? Og kan du sætte retning for og udvikle arbejdet med formidling af kunst og historie, så Københavns tilbud kan måle sig med fremtrædende nationale og internationale kulturoplevelser? Så er du måske vores nye chef for Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Om Historie & Kunst

Historie & Kunst består af Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv samt det fælles makerspace Storm20. Historie & Kunst råder over en rigdom af samlinger, kunst og viden. Fokusområderne spænder lige fra Københavns historie og nutidige liv, til cutting-edge samtidskunst og records management.

Enheden ønsker at tiltrække endnu flere besøgende gennem øget synlighed og inddragende formidling med hele byen som scene. Større igangværende og kommende projekter omfatter blandt andet indflytning i nyopført fællesmagasin, åbning af Københavns Museum, Thorvaldsens 2020 fejring, visualisering af kunstplan.

Ledelsesgruppen i Historie & Kunst består udover chefen af syv mellemledere, som løser tværgående udviklingsopgaver og varetager den daglige ledelse i institutionerne. Enheden har godt 110 medarbejdere, hvoraf størstedelen er akademiske medarbejdere. Det samlede budget er på knapt 47 mio. kr. Udover kommunale og statslige midler finansieres enheden af tilskud, fondsmidler og indtægtsdækket virksomhed

Vores nye chef vil få funktion af museumsdirektør i national og international sammenhæng og vil referere til forvaltningens direktion. Sammen med direktionen og forvaltningens 15 øvrige chefer kommer chefen for Historie & Kunst til at udgøre den strategiske ledelse af forvaltningen.

Personlige egenskaber og erfaringer

Vi lægger vægt på, at du:

  • Er en udviklingsorienteret og strategisk visionær leder, der går foran, sætter retningen og sikrer, at de enkelte institutioners særkende og identitet styrkes af helheden
  • Sikrer konsolidering af organisationen samt stabilisering af fundamentet for de fire institutioner
  • Har en inddragende og tillidsbaseret ledelsesstil og formår at involvere, samle og engagere de mange forskellige faglige miljøer og personalegrupper
  • Har et stort drive i forhold til at sætte skub på udviklingstiltag
  • Har en solid ledelsesmæssig baggrund fra fx en større kulturinstitution og erfaring med forandringsledelse
  • Har en stor viden om kunst- og museumsverdenen og kan fornemme tendenser og miljøer – lige fra det boblende kreative vækstlag til det elitære.
  • Har kendskab til væsentlige forhold på det offentlige arkivområde
  • Har et bredt netværk i kunst, arkiv- og museumsverden og et internationalt udsyn
  • Har solid erfaring med brugerinddragelse, fundraising samt etablering af partnerskaber og tværgående samarbejder med andre kulturinstitutioner
  • Kan se værdien i forskning og digitalisering som en vej til nye og større målgrupper

Endelig lægger vi vægt på dine evner til at indgå i et stærkt, tværgående samarbejde med forvaltningens øvrige chefer og direktionen i forhold til at udvikle og gennemføre Kultur- og Fritidspolitikken og skabe sammenhængskraft på tværs af forvaltningen. Du har ikke kun ambitioner for videreudviklingen af Historie & Kunst, men også for udviklingen af Kultur- og Fritidsforvaltningen i sin helhed. Eksempler på aktuelle tværgående dagsordener er arbejdet med storbykultur, servicekultur, e-kultur og digital ledelse.

Læs mere om Kultur- og Fritidsforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/kff.

Ansættelsesvilkår

Lønnen fastsættes i forhold til kvalifikationer efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Hertil kommer indplacering på cheflønsaftalen samt pension på 19,55 %.

Stillingen forventes besat den 1. oktober 2018.

Yderligere oplysninger

Mere information kan fås hos direktør Anders Bager Jensen på 2362 9067 eller rekrutteringskonsulent Steen Vidø fra Mercuri Urval på 2441 4060.
Der vil i ansættelsesforløbet indgå test via konsulentfirmaet Mercuri Urval.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 25. juli 2018

Om Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.

Kontaktpersoner

Anders Bager Jensen
Hovednummer: 23629067

Arbejdsgiver

Koncern Service og IT
Borups Allé 177
2400 København NV
(Arbejdspladsen ligger i København)

Anders Bager Jensen
Hovednummer: 23629067
Arbejde direkte: 23629067

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7901471
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...