Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 august 2018

Journalist

KU SCIENCE FAK SEK, KBH

Journalist med en skarp pen og næse for nyheder

Hvis naturvidenskab, nyhedsformidling og pressearbejde lyder som en spændende faglig cocktail for dig, vil vi gerne have dig med i vores nyhedsteam. På det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – i daglig tale SCIENCE – har vi brug for en kompetent og engageret kollega fra 1. oktober 2018.

Du bliver en del af SCIENCE Kommunikation, hvor vi løser en lang række meget forskellige eksterne og interne kommunikationsopgaver. Du skal være med til at skabe synlighed omkring fakultetets uddannelse og forskning samt understøtte den interne sammenhængskraft på tværs af SCIENCE, der er Danmarks største natur- og biovidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Dine opgaver

Nyhedsteamet tager sig af den strategiske forsknings- og nyhedsformidling i tæt samarbejde med forskere og kommunikationsmedarbejdere på institutterne på SCIENCE. Vi forventer, at du har et stærkt nyhedsdrive og er opsøgende og finder historierne på fakultetet, hvis de ikke kommer til dig af sig selv. Det proaktive pressearbejde er en naturlig forlængelse af dit nyhedsarbejde – fuldstændig lige som du ubesværet tænker i formidling på tværs af kanaler og potentielle nye måder at få vores viden ud i verden. Du bliver en del af en afdeling med et stærkt kollegialt fællesskab, en uformel omgangstone og et stort fagligt engagement, hvor vi sparrer med hinanden på kryds og tværs – og hvor chefens dør altid er åben.

Din profil

Vi lægger vægt på, at du

 • er uddannet journalist, cand.comm. eller lignende
 • har flere års erfaring som færdiguddannet – eksempelvis fra medieverdenen eller fra større komplekse organisationer, gerne inden for forskning og/eller uddannelse
 • har din journalistiske værktøjskasse i orden og kan vinkle en nyhed klart, præcist og ikke mindst interessant
 • har erfaring med proaktivt pressearbejde og er god til at hjælpe de danske og udenlandske journalister, som kontakter os
 • mestrer engelsk på et niveau, så du kan interviewe engelsktalende forskere

Som person forventer vi, at du trives med at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer på fakultetet og på institutterne og med kolleger i universitetets centrale kommunikationsafdeling. Du skal kunne navigere i en kompleks organisation og være god til skabe og pleje relationer med mange forskellige interessenter, som har egne ønsker og behov. Du skal også være omstillingsparat og fleksibel i forhold til nye opgaver og udfordringer, der opstår undervejs.

Om SCIENCE Kommunikation

SCIENCE Kommunikation består af 14 medarbejdere. Vi har en meget bred målgruppe og er ud over nyhedsarbejdet også ansvarlige for

 • fakultetets hjemmeside, intranet og sociale medier på dansk og engelsk
 • intern kommunikation – herunder vores interne nyhedsbreve både på dansk og engelsk
 • fakultetets ledelseskommunikation og øvrige identitetsskabede kommunikation
 • krisekommunikation og kommunikationsrådgivning for fakultetets direktion og ledelsesgruppe
 • fakultetets skole- og gymnasietjeneste
 • markedsføring af fakultetets uddannelser

SCIENCE Kommunikation er en del af SCIENCE Ledelse og Kommunikation, som foruden ovennævnte opgaver har ansvaret for den daglige understøttelse og rådgivning af fakultetsdirektionen, betjening af øvrige ledelses- og samarbejdsfora på SCIENCE, projektledelse af administrative udviklingsprojekter, koordinering af fakultetets internationale aktiviteter mv.

Om SCIENCE

SCIENCE bidrager til løsninger af de store udfordringer, som Danmark står over for i en verden under hastig forandring med markante klimaforandringer og med et øget pres på naturressourcerne. Med et budget på tre milliarder kroner, 4.500 ansatte på 12 institutter og i Fakultetssekretariatet samt 9.500 studerende fordelt på 21 bacheloruddannelser og 33 kandidatuddannelser udgør SCIENCE mere end en tredjedel af Københavns Universitet.

Løn og ansættelsesvilkår

Hvis du har en kandidatuddannelse som fx cand.comm. eller cand. public på baggrund af en bacheloruddannelse (dog ikke en bachelor fra SDU i journalistik – linje A), vil du blive indplaceret som akademisk medarbejder i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten, hvor lønnen er anciennitetsbestemt.

Hvis du er uddannet journalist eller cand. public. på baggrund af en professionsuddannelse i journalistik eller bachelor fra SDU i journalistik – linje A, vil løn og ansættelsesvilkår være i henhold til gældende overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten hvor lønnen er anciennitetsbestemt.

Der vil i begge indplaceringer være mulighed for at forhandle et tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

SCIENCE er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrette arbejdet fleksibelt.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning via jobsiden på Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget) senest den 7. august 2018. Vedlæg gerne et eller to eksempler på dit nyhedsarbejde samt uddannelsesbevis. Ansættelsessamtaler finder sted fredag 17. august (1. samtale) og tirsdag 21 august (2. samtale). Ansøgere, som går videre til 2. samtale, skal gennemføre en faglig test inden 2. samtale. Vi forventer, at du kan tiltræde 1. oktober 2018 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om fakultetet på http://www.science.ku.dk. Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Birgitte Lyhne, tlf. 93565864

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

Ansøgning

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4845638
Annonce
Annonce

Sangtekstskrivning

kursus
6 marKøbenhavn

Virkemidler, fortælleteknikker og vinkler

Læs mere
Henter jobs...