Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 juli 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Hellig Kors Kirke, Blågårdens Sogn, KBH

Kirke- og kulturmedarbejder/Kordegn
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder med kordegnefunktion ved Hellig Kors Kirke, Blågårdens Sogn er ledig pr. 01.09.2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge med en stillingsnormering på 60% kirke- og kulturmedarbejder og 40% kordegn.

Du skal varetage følgende opgaver:

  • Som kirke- og kulturmedarbejder skal du stå til rådighed for Blågårdens Sogn og specifikt Hellig Kors Kirke hvor du skal arbejde analytisk og udvikle koncepter og aktiviteter der flugter med sognets strategier og ønsker. Du skal medvirke til at omsætte ideer og analyser til meningsfulde begivenheder. Fokus for arbejdet er at gøre kirken synlig på Nørrebro både uden for og inden for kirkerummet.

 

  • Som kordegn skal du sammen med sognets øvrige kordegne betjene sognets kordegnekontor, deltage i kirkelige handlinger samt bidrage til løsningen af sognets øvrige administrative opgaver.

Om dig:

Du skal være uddannet kordegn med erfaring som sådan, ligesom du skal være fortrolig med Folkekirkens gudstjeneste og kunne indgå i denne. Hvad enten du er på kontoret eller i kirkerummet skal du møde borgerne i øjenhøjde og være med dem i både glæde og sorg.

Du skal være uddannet akademiker på kandidatniveau med kommunikation og kristendom som en del af din uddannelse. Dine ideer, analyser, sparring og initiativer skal understøtte kirkens udvikling og retning. Derfor skal du også være fortrolig med Den Danske Folkekirke og kende dens rolle i samfundet og gerne også på Nørrebro.

Du bliver en del af et team, hvor vi hver især er gode til at løse vore opgaver, og samtidig klar til at hjælpe hinanden med både stort og småt. Udover at kunne tænke og agere strategisk er det derfor centralt at du også nyder at trække i arbejdstøjet når opgaverne kræver det. Fra din side kræver det ansvar, overblik, gode koordinationsevner og engagement samt ikke mindst godt humør og nysgerrighed på dine kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Du skal være resultatorienteret og samtidig bevidst om, at den gode opgaveløsning i sognet også involverer borgerne (hvor det er muligt), og med de udfordringer det kan give. Du skal fra tid til anden  påregne skæve arbejdstider – til tider også med kort varsel.

Om os:

Blågårdens Sogn har 12.148 antal indbyggere og ligger på Nørrebro i København. Ligesom resten af Nørrebro er sognet kendetegnet ved sin store mangfoldighed.

Din ansættelse sker ved Blågårdens Sogns Menighedsråd og din daglige arbejdsplads vil være med udgangspunkt i Hellig Kors Kirke, hvor sognets kordegnekontor ligger. Vi er i alt 17 medarbejdere i sognet fordelt på Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke.Vi arbejder for tiden med vores organisation, hvorfor det må forventes at opgaver vil ændre sig i den kommende tid. Det forventer vi, at du er indstillet på og har lyst til at bidrage positivt til.

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog dettilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktionerCirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 291.121kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 304.984 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse, i uge 27 på hverdage mellem            kl. 10-14, til sognepræst i Hellig Kors Kirke Andreas Christensen på telefonnummer 27240861

Ansøgningen med relevante bilag inkl. referencer sendes til:

Blågårdens Sogn
ATT: Andreas Christensen
Kapelvej 38
2200 København N

eller på email til: 9161fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. juli 2018 og ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio august.

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B

Kontaktpersoner

Sognepræst
Andreas Christensen
Hovednummer: 27240861

Arbejdsgiver

Blågårdens Sogn
Kapelvej 38
2200 København N
(Arbejdspladsen ligger i København)

Ansøgning

Søg via e-mail: 9161fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7904941
Annonce
Annonce

Hands-on PR med Facebook og Instagram

kursus
5 marKøbenhavn
19 marAarhus

Brug sociale medier effektivt i markedsføringen af din musik!

Læs mere
Henter jobs...