Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 august 2018

LINJEANSVARLIG I SCENOGRAFI

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE SØGER LINJEANSVARLIG I SCENOGRAFI

Den Danske Scenekunstskole søger en linjeansvarlig til scenografilinjen.

Som linjeansvarlig får du ansvar for udvikling af fagområdet og tegner den kunstneriske og pædagogiske linje på scenekunstskolens uddannelseslinje i scenografi. Du skal undervise og vejlede bachelorstuderende i deres kunstneriske arbejde og har en særlig forpligtigelse til at skabe kunstnerisk og pædagogisk sammenhæng mellem de forskellige undervisningsforløb. Stillingen rummer også en pædagogisk og kunstnerisk udviklingsdimension, idet du skal bidrage til udviklingen af uddannelsens kerneområder.

For at sikre den tætte forbindelse mellem undervisning og kunstnerisk praksis forventer vi, at du har stærke pædagogiske kompetencer og er en fagligt respekteret og anerkendt scenograf. Det er væsentligt, at du har et aktivt kunstnerisk virke og at du vil være med til at styrke sammenhængen mellem uddannelse og branche, men det er afgørende, at du først og fremmest brænder for at undervise og vejlede de studerende på scenografilinjen. Du skal kunne skabe en undervisningsplan, hvor de studerende møder de bedste scenografer fra ind- og udland og hvor de samtidigt får overblik over og erfaring med de vigtigste aspekter af fagområdet scenografi. Vi lægger stor vægt på, at du har solid erfaring med fagets arbejdsområder og kan lære de studerende at begå sig i de mange forskellige arbejdsfællesskaber, man indgår i som udøvende scenograf.

Uddannelseslinjen er en del af den kunstneriske bacheloruddannelse i iscenesættelse, som omfatter sceneinstruktion, lyd, lys, dramatisk skrivekunst og scenografi. Du vil derfor skulle arbejde tæt sammen med den gruppe af linjeansvarlige, der tegner de andre linjer på bacheloruddannelsen. Uddannelsen ledes af Mette Sandager, der også er uddannelsesleder for vores bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion. Det er afgørende, at du kan indgå som en god kollega i det hold af linjeansvarlige, undervisere og teknisk/administrativt personale, som skal løse arbejdsopgaverne i tæt dialog med hinanden. Derfor forventer vi, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og at du kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø, hvor der er fokus på tværgående samarbejde mellem afdelinger og fagligheder.

STILLINGSTITEL
Linjeansvarlig

ARBEJDSOPGAVER

Som linjeansvarlig får du ansvar for:

 • Kunstnerisk og pædagogisk ansvar for scenografilinjen.
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisning på scenografilinjen og andre relevante fag på bacheloruddannelsen.
 • Budgettering og økonomisk prioritering af midlerne afsat til linjen i scenografi.
 • Undervisning og vejledning på bacheloruddannelsen i iscenesættelse og andre relevante fagområder.
 • Faglig ledelse og koordinering af fastansatte og eksterne undervisere.
 • Tilrettelæggelse af forelæsninger og workshops med internationale gæsteundervisere.
 • Vejledning af studerende.
 • Egen kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.

Arbejdsopgaverne tilrettelægges efter aftale med uddannelseslederen (Mette Sandager).

KVALIFIKATIONER

Ansættelse som linjeansvarlig forudsætter, at ansøgeren har en betydelig erfaring med kunstnerisk praksis, har udøvet original kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed og/eller har dokumenteret forskning inden for de faglige områder, der angives i stillingsopslaget.

Der lægges vægt på, at ansøgeren:

 • Er fagligt anerkendt scenograf.
 • Har en solid erfaring med kunstnerisk praksis (dvs. har mindst fem års erfaring med professionelle teaterproduktioner) og kan bidrage med vigtig kunstnerisk indsigt og erfaring.
 • Har erfaringer med uddannelse af scenografer og har et tydeligt pædagogisk ståsted i forhold til uddannelsens faglige indhold og progression.
 • Har viden om og/eller erfaring med kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
 • Har viden om relevant teori og metode inden for uddannelsens kerneområder og kan sætte sin viden i relation til andre af scenekunstskolens fagområder
 • Har talent for planlægning og erfaring med administrativt arbejde og systemer.
 • Har gode sprogkundskaber i tale og skrift.

Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der skal vurdere om ansøgerne lever op til de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er rammesat til 70% af en fuldtidsstilling.

Ansættelse sker i en tidsbegrænset periode på 3 år, da scenekunstskolen forventer, at indførelsen af en ny stillingsstruktur betyder, at den skal opslås på adjunkt/lektorniveau.

For nærmere information om stillingsstrukturen på Den Danske Scenekunstskole, kontakt ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk ).

Ansættelsen sker på individuel kontrakt på AC-lignende vilkår. Der vil være mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg.

Tiltrædelse er 1. oktober 2018 (eller efter aftale).

Personaleansvarlig er Mette Sandager (uddannelsesleder).

Du vil have fast arbejdssted på scenekunstskolens afdeling i København, men forventes også løbende at være tilstede på scenekunstskolens øvrige adresser i Fredericia, Odense, Odsherred og Århus.

ANSØGNING

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret ansøgning, som skal rumme en redegørelse for ansøgerens vision for fagområdet.
 • CV. (Skal rumme en detaljeret oversigt over ansøgerens kunstnerisk virke).
 • Relevante eksamensbeviser og/eller faglige bedømmelser.
 • Undervisnings-portfolio med kort redegørelse for ansøgerens pædagogiske erfaringer (max. 3 sider a 2.400 anslag inkl. mellemrum).
 • Portfolio med billed- og/eller videodokumentation af udvalgte værker/forestillinger.

Nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk ).

Søg stillingen ved at klikke Søg stillingen herunder eller via link på Ledige stillinger, og upload din ansøgning og relevante bilag senest den 31. august 2018.

Ansøgninger, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) er en kunstnerisk højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med uddannelsessteder i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred.
DDSKS tilbyder uddannelser inden for alle aspekter af scenekunst og har omkring 212 fuldtidsstuderende, der arbejder i et tværfagligt studiemiljø, hvor det både er muligt at fordybe sig i sit eget fag og deltage i tværgående projekter, produktioner og forestillinger i forskellige formater.
Derudover tilbyder DDSKS både efter- og videreuddannelse målrettet den professionelle scenekunstbranche.
Find mere information om Den Danske Scenekunstskole, dens uddannelser og studerende på www.ddsks.dk .

Søg stillingen

 

Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=114511&DepartmentId=7204&MediaId=5
Annonce
Henter jobs...