Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 september 2018

Musik­medarbejder / kirkemusiker

9 t/uge

Rømø Pastorat med tjeneste ved Renbæk Statsfængsel

Sct. Clements Rømø søger musikmedarbejder/kirkemusiker.

 En stilling som musikmedarbejder / kirkemusiker i Rømø Pastorat med tjeneste ved Renbæk Statsfængsel opslås herved til besættelse pr. 15.september 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 9 timer om ugen.

Renbæk Fængsel (Institution Vadehavet) ligger i Vodder sogn, men den præstelige betjening varetages af sognepræsten i Rømø Pastorat.

Ansættelse sker ved Rømø Sogns Menighedsråd, Havnebyvej 152 – 6792 Rømø. Musikmedarbejderen / kirkemusikeren refererer til fængselspræsten, som arbejdet tilrettelægges i samarbejde med.

Renbæk Fængsel har p.t.160 pladser fordelt på åben og lukket afdeling. Renbæk Kirke blev åbnet og indviet i 2014. Kirken ligger i den åbne del af fængslet.

Orglet i Renbæk Kirke er fra Marcussen & Søn fra 2014 med to manualværk på fælles vindlade.

Dine arbejdsopgaver:

 • spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • tage initiativ til og lede musikundervisning, herunder fx korledelse og samspil solo og fælles i åben og lukket afdeling
 • sammen med præsten og fængslets ledelse at planlægge og stå for afvikling af kulturelle begivenheder, fx Spil dansk dagen og musikteater i samarbejde med en højskole

 Vi forventer, at du:

 • mestrer orgelspil og har erfaring som organist og med arbejdet som kirkemusiker i bred forstand
 • har faglige kvalifikationer inden for såvel klassisk som rytmisk musik
 • har interesse i korledelse
 • er åben overfor nye og utraditionelle gudstjenesteformer
 • kan indgå positivt og fleksibelt i samarbejdet med menighedsråd, præst og fængslets andre ansatte
 • er udadvendt og god til at skabe relationer
 • er handlekraftig og kan sætte grænser
 • arbejder inden for og respekterer de rammer, som Kriminalforsorgen angiver.

Vi tilbyder:

 • høj grad af indflydelse på eget arbejdsfelt inden for Kriminalforsorgens rammer
 • kirkefaglige og musikalske udviklingsmuligheder
 • spændende arbejdsmiljø blandt og med indsatte
 • gode kollegaer

 Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Gertrud Yde Iversen tlf. 74755294 eller menighedsrådsformand Viggo Christensen på telefonnummer 4040 3941/mail 9062fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen

Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Viggo Christensen på ovenstående mailadresse.

Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 29.08.2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag den 3.09.2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest. Det må påregnes, at Kriminalforsorgen udtager træk i det Centrale Kriminalregister inden ansættelse.

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4861850
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...