Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 september 2018

Organist

Tornby og Vidstrup Kirker, Hjørring

Organist søges
Stillingen som organist ved Tornby og Vidstrup Kirker i Hjørring Nordre Provsti er ledig og ønskes besat 1. november eller efter aftale. 

Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i det aktive kirkeliv i vore to kirker og Menighedshuset.

Vi søger en organist, der

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • kan spille rytmisk musik
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter med engagement og indlevelse.
 • kan lede og videreudvikle kirkens korarbejde
 • vil være med til at udvikle nye tiltag
 • kan arrangere koncerter/musikarrangementer
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, frivillige, præst og menighedsråd
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en stilling på 15 timer pr. uge – der er dog mulighed for forhandling af timeantal.
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø

Ansættelse af en kirkemusiker/organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388 kr. – 399.615 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.072 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116 kr. – 371.790 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257 kr. – 60.971 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt for tjeneste ved 2-3 kirker 29.844 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Tornby Vidstrup menighedsråd Henrik Hegelund , tlf. 60530022

Ansøgningsfristen er den 24. september 2018 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Henrik Hegelund, mail: 8466fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt ultimo september / primo oktober.

Menighedsrådet kan oplyse, at

– der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

– der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer:

Orglet i Tornby Kirke er bygget af Markussen og Søn i 1987 og har 14 stemmer, 2 manualer og pedal. Orglet i Vidstrup Kirke er et Bruno Christensen & Sønner orgel fora 1981 med 6 stemmer, 1 manual og pedal.

Læs mere på: http://www.tornby-vidstrup-sogne.dk

Kontaktpersoner

Formand
Henrik Hegelund
Hovednummer: 60530022
8466fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Tornby Vidstrup Sogne
Nejstgårdsvej 1
9800 Hjørring
(Arbejdspladsen ligger i Hjørring)

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7972735
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...