Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 september 2018

Organistvikar

Halskov Kirke

Organistvikar til Halskov Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift

Halskov Kirke søger en vikar til en organiststilling på 37 timer med ansættelse pr. 1. november 2018, da

vores dygtige organist har valgt at søge orlov. Vikariatets varighed er til den 23. juli 2019 med mulighed for

forlængelse yderligere et år.

Vi søger derfor en dygtig og engageret organist, der…

  • kan samarbejde og være en del af et velfungerende team af medarbejdere og menighedsråd
  • kan tage vare på musikalske traditioner og samtidig bidrage med ideer og fornyelse af gudstjeneste og kirkeliv
  • kan videreføre og udvikle arbejdet med pigekoret, der er en vigtig del af kirkens liv

Stillingen omfatter bl.a.:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, i Korsør Kirkegårds kapel og på to plejehjem
  • Månedlig sangaften, eftermiddagsmøde, formiddagskirke og andre gode arrangementer
  • Et lønnet pigekor
  • Et kor med to professionelle sangere til begravelser/bisættelser (i samarbejde med organisten i Skt.Povls Kirke)
  • Planlægning af gode koncerter i samarbejde med menighedsrådet, herunder egne koncerter
  • Mulighed for nogen deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmand

Halskov Kirke er moderne Kirke fra 1968 i et sogn, der udgør den nordlige halvdel af Korsør. Der er ca. 7.500 indbyggere i sognet, og der er ansat to præster. Sognet har et godt kirkeliv med gudstjenester og arrangementer, for Halskov Kirke er et rart sted at være.

Kirkens orgel er bygget af Frobenius (1972) og er på 18 stemmer. Der er desuden et Yamaha flygel til brug for koncerter, musikgudstjenester og sangaftener.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO-10 Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelse sker ved Halskov Sogns Menighedsråd beliggende Birkemosevej 20, 4220 Korsør

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-ACskalaen.

Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil være 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest og referencer fra tidligere arbejdssteder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birthe Vilhelmsen på tlf. 28 49

40 33, eller til en af kirkens præster, Anne Lundblad på tlf. 58 37 14 03 eller Jacob Støvring på tlf. 28 62 85 50.

Ansøgning

Ansøgning bilagt CV og referencer sendes til Halskov Kirke, Birkemosevej 20, 4220 Korsør mærket

”Organist” eller på mail: 9070fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist er den 24. september 2018.

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i uge 39, onsdag d. 24. oktober og torsdag den 25. oktober.

 

Kilde: http://www.halskovkirke.dk/archive/Menighedsr%C3%A5d/Organistvikarstilling%20OPSLAG.pdf
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...