Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 september 2018

3-4 arkæologer

Københavns Museum

3-4 arkæologer til Københavns Museum

Københavns Museum søger 3-4 arkæologer med speciale i forhistorisk eller middelalderarkæologi til Antikvarisk Afdeling, som varetager ansvaret for forvaltningen af Museumslovens kapitel 8 indenfor såvel arkæologi som bygningsmassen i museets ansvarsområde. Stillingerne er tidsubegrænsede.

Københavns Museum dækker forskning i og formidling af alle perioder af Københavns historie og samarbejder med kommunale forvaltninger, borgere og private aktører om kulturmiljø og den faste kulturarv, og vi tilbyder et spændende job i et innovativt miljø med engagerede medarbejdere og dygtige kollegaer.

Museet ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst hos byens borgere og besøgende, og med Arkæologisk Værksted at præsentere København som en moderne metropol med levende og dynamisk forhold til sin kulturarv.

Museet oplever en stadig voksende tilgang af opgaver indenfor arkæologien, hvorfor museet ønsker en række stillinger besat.

Museet har behov for at ansætte 3-4 arkæologer, som

 • kan forestå selvstændig ledelse af byarkæologiske udgravninger og forundersøgelser.
 • er indstillet på at deltage som arkæolog på byarkæologiske udgravninger og forundersøgelser, idet museets arkæologer veksler imellem opgaver som udgraver, udgravningsleder og i nogle tilfælde også varetager sagsbehandling efter Museumslovens kap. 8.
 • kan udfærdige beretninger ved hjælp af programmet Intrasis og vurdere de gennemførte udgravningers videnskabelige potentiale.
 • kan deltage i forefaldende formidlingsopgaver om Københavns Museums aktiviteter.
 • evner – eller er indstillet på at lære – at måle op med totalstation og GPS.

En af kandidaterne skal deltage i museets samlingsarbejde.

Kandidaterne til stillingerne skal besidde følgende kvalifikationer

 • Erfaring som udgravningsleder er et krav.
 • Erfaring med udgravning af byarkæologiske udgravninger er et krav.
 • Kørekort til personbil (B) er en fordel.
 • Erfaring med sagsbehandling er ønskeligt.
 • Erfaring med beretningssystemet Intrasis er en væsentlig fordel.
 • Erfaring med samlingsarbejde er en fordel.
 • Kendskab til Københavns historie er en fordel.

Kandidaterne skal være indstillet på, at opgaverne i Antikvarisk Afdeling ofte løses i teams, hvor den enkelte medarbejder har stort ansvar og skal have gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen vil være med ansættelsesstart hurtigst muligt.

Yderligere information

Københavns Museum er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur & Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv. Arbejdet på Københavns Museum planlægges og gennemføres i sammenhæng med strategi- og indsatsområder i Historie & Kunst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til arkæologisk leder Lars Ewald Jensen på 4042 6427.

Søg stillingen via nedenstående link senest lørdag den 15. september 2018

Arbejdsgiver

Koncern Service og IT
Borups Allé 177
2400 København NV
(Arbejdspladsen ligger i København)

Lars Ewald Jensen
Hovednummer: 40426427
Arbejde direkte: 40426427

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7982841
Annonce
Annonce

5-dages sangkursus i ESTILL modellen

kursus
1 julKøbenhavn

Kom på sommerkursus med DMF tilskud

Læs mere
Henter jobs...