Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 september 2018

Kirketjener

Odder Sognekirke

Odder Sognekirke søger en kirketjenere med tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen er ved sognekirken i Odder. Der er 12.641 indbyggere i sognet. Kirken er en middelalderkirke med en gammel og en nyere kirkegård. Her er ansat en kirkegårdsleder og 5 gartnermedarbejdere.

Kirkekontoret er beliggende tæt ved kirken i et større kirkecenter med et højt aktivitetsniveau. I kirkecentret er ansat 1 kontorleder/kordegn, 1 kordegn, 1 kirke-/kultur-medarbejder, 2 organister, 2 kirketjenere (deltids – heraf 1 ledig) og 3 kirkesangere (deltids).

Odder sogn har tilknyttet 4 præster herudover samarbejdes med 7 præster i omegnssognene.

Du kan læse om os på http://www.odderkirke.dk

Vi søger en kirketjenere, der vil indgå i et tæt arbejdsfællesskab med den anden kirketjenere og kirkens øvrige personale. Vi forventer fleksible og stabile medarbejdere, der tager ansvar for eget arbejde og er imødekommende over for kirkens brugere. Gerne med erfaring fra lignende stillinger.

Arbejdstid:

Vi søger en kirketjenere på 30 i ugentligt gennemsnit.

Arbejdsopgaver:

Arbejdet ledes og tilrettelægges af kirketjeneren og består hovedsageligt af

  • Deltagelse ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbejde med den anden kirketjenere.
  • Lejlighedsvis rengøring af kirke, konfirmand- og mødelokaler, kontorer, køkken, toiletter, foyer m.v. (idet der for tiden er tilknyttet et rengøringsselskab)
  • Tilsyn vedligehold og vejledning vedr. husenes IT-løsninger
  • Hjælp ved møder og andre arrangementer
  • Opstilling af borde og stole, borddækning og kaffebrygning m.v. ved undervisning, samt eftermiddags- og aftenarrangementer.

Løn:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start hvis du ikke har gennemført det tidligere.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner) – ved fuld tid.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25137,55 kr. (nutidskroner) ved fuld tid.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet. Svarende til ved 30 timer ugentligt 215.982 kr. årligt samt rådighedstillæg på 20.381,80 kr. årligt.

Ansøgningsfristen er 14. september 2018 kl. 12.00. Ansøgning stiles til Menighedsrådet i Odder Sogn og sendes til ofe@km.dk

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorleder Ole Feldinger på tlf. 8780 2533. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse kan ses på vores hjemmeside http://www.odderkirke.dk

Kontaktpersoner

Kontorleder
Ole Feldinger
Hovednummer: 87802533
ofe@km.dk

Arbejdsgiver

ODDER SOGNEKIRKE
Kirkesti 3
8300 Odder
(Arbejdspladsen ligger i Odder)

Ansøgning

Søg via e-mail: ofe@km.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7986745
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...