Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 april 2018

2. organist og korproducent

Holmens Kirke, KBH

2. organist og korproducent ved Holmens Kirke

Stillingen som 2. organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke, Holmens provsti, Københavns stift, er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Ansættelse sker ved Holmens Sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1060 København K. Stillingen er en fuldtidsstilling. 2. organisten refererer til kordegn og daglig leder Helle Bjørn og har Holmens organist & kantor som vigtigste samarbejdspartner.

Tjenesten omfatter gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i Holmens Kirke, Christiansborg Slotskirke, Holmens Kirkegårds Kapel samt plejehjemmet Nybodergården, og 2. organisten varetager den kirkemusikalske del af konfirmandundervisningen.

Til stillingen hører endvidere medvirken i koncertvirksomhed med solistisk spil og som akkompagnatør på orgel, cembalo og klaver af kirkens forskellige professionelle ensembler.

Der samarbejdes også med DR korskolen omkring gudstjenester og koncerter. Ansøgeren forventes at kunne akkompagnere de forskellige børne- og ungdomskor i rytmiske satser, herunder becifringsspil.

Menighedsrådet ønsker ansøgere, som har bestået højeste organisteksamen ved et dansk musikkonservatorium eller som har opnået tilsvarende kvalifikation ved uddannelse i udlandet.

Holmens Kirke råder over Holmens Kantori (15 stemmer) og Holmens Vokalensemble (10 stemmer), begge kor bestående af professionelle sangere i særklasse. Korene ledes i hovedsagen af kirkens kantor, men 2. organisten leder dels kantoriet ved egne højmesser, og 2. organisten skal også ved andre lejligheder udføre ledelse af kirkens kor. Ansøgere forventes derfor at have interesse, kvalifikationer og rutine inden for korledelse.

Forståelse og interesse for musikkens rolle i forbindelse med gudstjenesten (kirkespil) tillægges stor betydning. Menighedsrådet lægger vægt på engagement i det kirkemusikalske arbejde og på en veludviklet samarbejdsevne og -vilje med andre personalegrupper samt besøgende i kirken. Ansøgere skal indgå i og bidrage positivt til en dynamisk hverdag med et højt aktivitetsniveau.

2. organisten varetager rollen som kor- og orkesterproducent for Holmens Kantori, Holmens Vokalensemble og Holmens Barokensemble. Dette indebærer bl.a. planlægning af logistik i forbindelse med ensemblernes koncerter, turnéer og indspilninger, ligesom 2. organisten forestår den praktiske afvikling af koncertaktiviteterne i ind- og udland, håndtering af noder samt lignende kunstnerisk praktiske opgaver.

En nyoprettet halvtidsstilling som administrator i Kantoratet Holmens Kirke forventes besat medio april. Administratoren varetager hovedsageligt opgaverne indenfor PR, koncertøkonomi, løn og ferieplanlægning, korrespondancer, udarbejdelse af fondsansøgninger, koncertprogrammer m.v.

Instrumenterne i Holmens Kirke:

  • Hovedorglet bygget af Marcussen 1956, 50 stemmer med 3 manualer og pedal
  • Flytbart kororgel bygget af Henk Klop 2000 med 6 stemmer
  • Tysk cembalo med 2 manualer bygget af Math. Krahmer 2009
  • Steinwayflygel b-model bygget 2015.
  • Orglet i Christiansborg Slotskirke: Marcussen og Reuter 1829/2009, 38 stemmer med 3 manualer og pedel
  • Orglet i Holmens Kirkegårds Kapel: Starup 1981 med 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.818kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos organist og kantor Jakob Lorentzen, Holmens Kirke, tlf. 21 48 87 65 eller ved menighedsrådets kontaktperson Lisbet Vandvig, tlf. 31 69 80 13. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres på hb@km.dk

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, 1060 København K mærket 2. organist eller på mail til 7036fortrolig@sogn.dk og skal være kirken i hænde senest fredag den 10. april 2018.

Ansættelsessamtaler med forudgående korprøve og orgelspil forventes at finde sted tirsdag den 24. og onsdag den 25. april 2018 mellem kl. 9.00-16.00.

Der vil blive indhentet referencer, såfremt det skønnes nødvendigt.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...